Počmárané zdi, hluk, stížnosti sousedů. Tak to vypadá na okraji Cítolib směrem na Zeměchy, kde žijí ve třech bytových domovech sociálně slabé rodiny.

Starosta městyse se rozhodl problém se sociálně slabými rodinami vyřešit najmutím terénní pracovnice.

„Situaci jsme mapovali na sociálním úřadě v Lounech, kde nám doporučili terénní pracovnici, která má v této činnosti velmi dobré zkušenosti právě z Loun. Připravíme projekt tak, abychom mohli požádat o dotaci. Realizace bude právě záviset na získaných prostředcích,“ uvedl starosta městyse Petr Jindřich s tím, že celý nápad vznikl díky tamní občance Mileně Bernáškové.

Terénní pracovnice by měla sociálně slabým rodinám pomáhat. „Pracovnice bude pomáhat těmto rodinám v jednání na úřadech a ve škole, pracovat s dětmi, dohlížet na jejich školní docházku a připravit pro ně zajímavý program, kterému by se mohly věnovat mimo školu. Působit by tu měla každý den. Je to Romka, což by mělo usnadnit komunikaci s klienty,“ pokračuje P. Jindřich.

Problém se sociálně slabými rodinami řeší v Cítolibech již delší dobu. „Několikrát jsme řešili stížnosti občanů. Děti, které se vracejí ze školy, čmárají na zeď nebo obtěžovaly kolemjdoucí,“ dodal P. Jindřich.