Skupinka strávila čtyři dny v Žatci, kde v rámci studia řešila vybrané lokality v městské památkové zóně na Pražském předměstí. Výsledek své práce představí veřejnosti na začátku příštího roku. „Jejich práce bude pro město určitě prospěšná. Doufám, že nezapadne a stane se inspirací pro budoucí rozvoj Žatce,“ řekl městský architekt Jiří Vaníček.

Studenti se zabývají třemi vytipovanými lokalitami – okolím kruhového objezdu u Lidlu, prostorem kolem parkoviště v Tyršově ulici a blokem budov pod kapucínskou zahradou, kde je například Úřad práce nebo budova bývalé pojišťovny.

Studenti navrhnou, jak dokončit některé bloky nebo jak proměnit zchátralé domy. Podle svého zaměření nebo délky studia mladí architekti navrhnou v těchto lokalitách domy k bydlení nebo soubory budov i s občanskou vybaveností. Navrhnou, jak by se mohly tyto části památkové zóny proměnit. Výsledkem jejich práce budou studie doplněné vizualizacemi.

Někteří studenti jsou ve třetím semestru fakulty, jiní už pracují na diplomové práci. To je případ Evy Pettrichové ze Žatce, díky níž skupina mladých architektů ve městě pobývá. „Jsem ze Žatce a ve své diplomové práci se zabývám souborem chmelařských památek, které kandidují na seznam UNESCO. Když jsem svou práci prezentovala, ostatní to zaujalo, proto se ateliér Mádr – Malošíková rozhodl sem vyjet i s dalšími studenty,“ vysvětlila žatecká studentka.

„Žatecká architektura je zajímavá hlavně díky specifickým chmelařským stavbám. Dýchla na mne atmosféra. Zajímavé jsou typické stavební prvky, ale i použité materiály, jako opuka nebo dřevo,“ sdělil Jan Lukáč, který pochází ze slovenského Martina, ale nyní žije v Českém Krumlově a Praze.

Na vlastnících „dotčených“ domů bude, jak s nápady mladých architektů naloží. Většina je v soukromých rukou.

Zvažuje se parkovací dům

Samo město se jednou ze zmíněných lokalit aktuálně zabývá – v prostoru pod kapucínskou zahradou na místě bývalé pojišťovny zvažuje výstavbu parkovacího domu. „Parkování v městské památkové rezervaci se bude muset řešit, připravuje se koncepce. Její součástí by mohl být i parkovací dům,“ potvrdil místostarosta Jaroslav Špička. Druhou variantou je, že by mohl být pod Nákladní ulicí.

Téma zanedbaných domů v historické části Žatce je ve městě hodně diskutované. Aktuální je hlavně v současné době, kdy město kandiduje na seznam světového dědictví UNESCO. Dostat se tam chce díky chmelařským památkám, z nich se většina nachází právě na zmíněném Pražském předměstí.

Objekty, které mají být na seznam zapsány, jsou v různém stavebně technickém stavu. Některé jsou čerstvě opravené, opravují se nebo je to brzy čeká, jiné se nacházejí v zachovalém stavu, některé jsou ale v havarijním.