Půlmilionovou pokutu dostala italská společnost Conta, která v Podbořanech vyrábí ledničky Candy. Postih ji vyměřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za to, že firma vyráběla, přestože neměla tzv. integrované povolení. Deníku to sdělila Ivana Awwadová, mluvčí ČIŽP.

„Kontrolami ve společnosti Conta bylo zjištěno, že v závodě jsou provozovány dvě technologické jednotky, které musí mít pravomocné integrované povolení,“ sdělila. Společnost sice podala na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o vydání integrovaného povolení už v roce 2003, ale tato žádost byla podle mluvčí neúplná.

„Kraj vyzval Contu k jejímu doplnění. Provozovatel žádost dvakrát doplnil, ale na třetí výzvu krajského úřadu z dubna roku 2004 k doplnění žádosti o vydání integrovaného povolení již nereagoval,“ uvedla mluvčí ČIŽP. Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem provedl v Contě v Podbořanech vloni dvě kontroly, které prokázaly, že společnost provozuje uvedené dvě linky bez toho, aby měly integrované povolení.

Odvolání zamítli

Na základě toho ČIŽP zahájila s firmou letos v lednu správní řízení a v březnu rozhodla o uložení pokuty půl milionu korun. „Conta se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán ale podané odvolání zamítl a rozhodnutí ČIŽP potvrdil,“ dodala I. Awwadová. Rozhodnutí o pokutě tak v minulých dnech nabylo právní moci.

„Půlmilionová pokuta je v rámci Ústeckého kraje nejvyšší, kterou jsem kvůli absenci integrovaného povolení udělili. K tak vysokému postihu jsme přistoupili kvůli tomu, že firma věděla od roku 2003, že povolení bude muset nejpozději do konce října 2007 mít. To se ale nestalo, společnost navíc s úřady nespolupracovala,“ sdělila Ivana Humlová z oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Povolení má zaručit ochranu zdraví a přírody

Conta získala povolení teprve minulý měsíc. Smyslem integrovaného povolení je stanovit pro konkrétní provoz podmínky, které zajistí ochranu zdraví člověka a zvířat, ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. Dále se povolením stanovují například opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, emisní limity, podmínky pro nakládání s odpady a jiné.

Závod italské firmy Conta, která vyrábí v Podbořanech chladničky od roku 2002, spadá do kategorie podniků, jež integrované povolení musí mít ze zákona. „Conta musí o povolení žádat, protože při výrobě používá některé nebezpečné látky. Ale u tohoto nového závodu by jeho vydání nemělo být větším problémem,“ sdělila Hana Skalníková z odboru životního prostředí krajského úřadu v roce 2003, když Conta o povolení požádala.

Uvedené povolení vyplývá ze zákona o integrované prevenci, který byl do českého právního řádu transponován na základě směrnice Evropské unie a platí od 1. ledna 2003. Jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení. Podniky, které musí integrované povolení mít, měly na jeho získání čas do roku 2007. Úřady jinak mohou udělit pokuty a dokonce nařídit až zastavení provozu.