Terénního průzkumu se nemohl zúčastnit starosta Postoloprt Miroslav Hylák, který si při akci požárních družstev hnul s páteří. Pro nepřízeň počasí nemohl být veden terénní průzkum na kolech podél Ohře v celé trase, ale na základě prověření pozemků mezi Březnem a Postoloprty, který provede obec, bude snaha protáhnout navrženou cyklostezku po pravém břehu řeky podél betonových bunkrů až ke kamennému mostu přes Ohři v Postoloprtech.

Část této trasy byla prověřena již při první pracovní cestě v srpnu, jež skončila proti chatové osadě Seník na protějším břehu. Od kamenného mostu v Postoloprtech vedla cesta po silnici III. třídy, kde se cyklostezka zřejmě změní v cyklotrasu do Skupic, a dále opět po polní cestě – cyklostezce po náhorní plošině s pěknými výhledy na kopečky jihozápadního okraje Českého Středohoří a přes chatovou osadu do Mradic.

Trase brání zastavěné pozemky

V Mradicích bylo nutno přejet na silnici a přes Strkovice dojet do Hradiště. V tomto úseku jsou pozemky zastavěné objekty – např. zájezdní hospodou a hospodářskými objekty mlýna až k řece a není tedy možno vést trasu podél řeky. Protože celou cestu neustále pršelo, tak z Hradiště pokračovala cesta po silnici přes Stekník do Trnovan a odtud pak dále po pravém břehu řeky po zpevněných polních cestách až do Žatce.

Trasu mezi Hradištěm a Trnovany po levém břehu řeky jsem si projela za pěkného suchého počasí již dříve, vedla zčásti po celkem kvalitních zpevněných polních cestách a zčásti po vyježděných cestách kolem chmelnic až k mostu u Trnovan po přejezdu mostu pak vedla cesta do Trnovan a po pravém břehu řeky až do Žatce. Tento úsek bude tedy možno do studie využít a cyklostezka půjde po levém břehu Ohře.

Trasa dál povede až k Nechranicím – po levém břehu Ohře po zpevněné cestě žateckou příměstskou chatovou osadou, dále přes Stroupeč, Stranou a Vičice až pod hráz Nechranické přehrady, kde je možno vyjet na hráz jak z levé, tak pravé strany. Díky pěkným výhledům na řeku je to jeden z nejkrásnějších úseků na trase z Loun na Nechranice. Práce na studii budou dále pokračovat zajišťováním mapových podkladů, zjišťováním majetkoprávních vztahů a zpracováním dokumentace k územnímu řízení.

Starostové na kolech projeli budoucí stezku Ohře