Město Podbořany získalo peníze na stavbu cyklostezky z Čejkovic. K výstavbě cyklostezky má dojít v letošním roce, po dokončení půjde o nejdelší cyklostezku v okrese Louny.

Cyklostezku bude stavět město Podbořany. Tamní radnice už loni vybrala i firmu, společnost z Chomutova, která ji má postavit. Podle výsledku výběrového řízení firma ji postaví za 9,1 milionu korun. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok je na tuto investici vyčleněno přibližně deset milionů korun. Odhady totiž počítaly s tím, že cyklostezka vyjde na 16 milionů korun. Tím, že výběrové řízení snížilo sumu o sedm milionů, se sníží příspěvek SFDI i spoluúčast města. Poměr 60:40 procent zůstane zachován – SFDI zaplatí zhruba pět a půl milionu, město tři a půl.

Trasa Čejkovice – Podbořany má být součástí cyklostezky, jejíž výstavbu plánují města a obce sdružená v Mikroregionu Podbořansko. Nová cyklostezka má být spojnicí mezi cyklostezkou Ohře, kterou připravuje Ústecký kraj (Čtěte ZDE), a cyklostezkami v oblasti Horní Střely na hranicích čtyř krajů – Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského.

Město Podbořany chce postavit cyklostezku v části z Čejkovic přes Podbořany do Buškovic a Valova směrem na Kryry. Loni na ni bylo vydáno územní rozhodnutí. „Během jara bychom chtěli vše připravit a začít stavět v létě. Cyklostezka by pak měla být hotová během tří měsíců,“ sdělil starosta Podbořan Radek Reindl.

Trasa budoucí cyklostezky začne v Čejkovicích, kde naváže na současnou cyklostezku do Libědic. Odtud je to jen pár kilometrů na Nechranice. Po jižním břehu má vést právě cyklostezka Ohře.

Z Podbořan do Valova a ke krásnodvorskému zámku

Trasa cyklostezky z Čejkovic do Podbořan povede přes Kaštice, Oploty do Dolánek a odtud podél potoka kolem vrchu Rubín k silnici Podbořany – Žatec. Odtud povede po nově postavené cestě do města. Z Podbořan je navržena jedna větev cyklostezky do Valova a druhá přes Hlubany a Buškovice k zámku v Krásném Dvoře.

Některé části cyklostezky povedou po současných polních cestách, někde bude jejich povrch upraven a na některých místech bude muset být cesta vybudována úplně nová. Počítá se i s novými mosty přes potoky. Celá cyklostezka bude označena cedulemi, někde budou i odpočívadla s informačními cedulemi.

Úsek Čejkovice – Podbořany má být první etapou v plánované cyklostezce z Podbořanska do oblasti Horní Střely. „Zbylou část cyklostezky bychom chtěli v rámci Mikroregionu Podbořansko dostavět najednou v rámci druhé etapy. Požádáme o dotaci,“ uvedl starosta Podbořan.