Město Žatec nechá v nejbližší době pokácet většinu stromů, které se nacházejí na pravém břehu řeky Ohře v místech, kde se nyní staví nový úsek cyklostezky. Jde o prostor mezi ulicemi Plzeňská a Rooseveltova.

Dojde k odstranění zejména vzrostlých topolů. „Dřeviny vykazují zdravotní poškození, prosychají a často z nich padají větve. Po otevření tohoto úseku cyklostezky by mohly být pro návštěvníky nebezpečné. Kácení dřevin by mohlo v pozdějším čase být velice problematické vzhledem k možnému poškození povrchu cyklostezky," vysvětlila žatecká radnice.

Zároveň je ale v součinnosti s Povodím Ohře v místě plánovaná výsadba odolnějších a dlouhověkých stromů a keřů, která proběhne na jaře.