Společnost Ekostavby Louny se stala vítězem výběrového řízení na druhý úsek cyklostezky Ohře v Žatci. Nabídla cenu 2,193 milionu korun, většinu nákladů pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zahájení stavebních prací je v plánu v březnu, hotovo má být za dva měsíce. Jedná se půl kilometru dlouhý úsek, který povede po současné polní cestě kolem libočanského jezu a pod tamním železničním mostem.

Nyní je v Žatci hotová cyklostezka na téže straně řeky u „spodního" jezu. Město ještě požádalo o dotaci na třetí úsek cyklostezky ten by měl vést na opačnému břehu od budovy Povodí Ohře k silničnímu mostu k hlavnímu vlakovému nádraží.