V Žatci byl minulý měsíc dokončen třetí úsek cyklostezky Ohře. Vede po pravém břehu Ohře v délce osm set metrů od budovy Povodí Ohře k mostu k hlavnímu vlakovému nádraží. Jde tak o třetí úsek cyklostezky, který město s výraznou finanční pomocí státu postavilo.

Město využívá státní dotace

Cyklostezka Ohře na území Žatce je rozdělena na šest úseků, které jsou na mapce vyznačené červeně. Prostřední úseky 3, 4 a 5 jsou hotové. Úseky cyklostezky mají spojit cyklotrasy (modré), jedná se o méně frekventované cesty.Město Žatec stavbu cyklostezky Ohře na svém území rozdělilo na šest úseků, tři v celkové délce přes dva a půl kilometru jsou hotové. Letos, tedy v roce 2016, město Žatec podle svého schváleného investičního plánu žádný další nepostaví. Pokud to zastupitelé nebo rada schválí, pouze se vypracují projekty na další dva úseky ve směru na Louny a připraví stavební povolení tak, aby se mohly postavit v roce 2017. Město opět počítá s výraznou finanční pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury, který u všech tří úseků uhradil 85 procent nákladů.

Zmíněné dva úseky v délce tři sta a jednoho kilometru mají vést po pravém břehu Ohře zhruba od čistírny odpadních vod pod Bezděkov. Navázat by pak měla cyklostezka do Trnovan, kterou plánuje postavit Ústecký kraj. Cyklisté by se pak při cestě mezi Žatcem a Louny vyhnuly frekventované silnici mezi Žatcem a Trnovany, po které nyní musejí jet.

Šestý plánovaný úsek cyklostezky Ohře na území Žatce je na opačné straně, a to ve směru na Nechranice pod Záhořím. I na tento úsek má navázat úsek, který plánuje postavit Ústecký kraj ve směru na Stroupeč.

Cyklostezku plánuje také kraj

Ústecký kraj rozdělil výstavbu cyklostezky Ohře na svém území do tří etap. V úvodní etapě by se mělo stavět v kraji osm úseků v celkové délce 23 kilometrů. Například právě mezi Žatcem a Nechranicemi úsek pod Záhořím kolem Stroupče do Přívlak.

Ústecký kraj chce na to získat dotace z Evropské unie z nového programovacího období do roku 2020.