Okres Louny nabízí dobré cykloturistické terény.

Malé výškové rozdíly, poměrně velká hustota méně frekventovaných komunikací i řada kulturních a přírodních zajímavostí – to vše přináší pohodovou jízdu, a to hlavně v oblastech na hranicích okresu.

Také proto se cykloturistika na Lounsku v posledních letech rozmáhá. Na druhou stranu však v okrese stále chybí cykloturistické zázemí, hlavně na venkově. Nejsou tu třeba žádné půjčovny kol, cykloservisy jsou jen ve městech. Existuje několik cyklomap okresu, v posledních letech došlo k vyznačení některých cyklotras v terénu vedoucích po silnicích.

Cyklostezky, na které nesmějí auta, ale až na několik málo krátkých výjimek chybějí.

Řada geomorfologických útvarů zasahujících na Lounsko, Žatecko a Podbořansko přináší okresu pestré členění. Ať již se jedná o sopečnou chráněnou krajinnou oblast Českého středohoří, lesnaté Perucko, rovinaté Poohří, strmý kopcovitý Přírodní park Džbán, na jihu zalesněné Lubenecko anebo málo osídlené podhůří Doupovských hor na západě. Samotné prakticky neobydlené Doupovské hory s nádherným přírodními scenériemi a zachovalými cestami by byly pro cykloturistiku ideální – do vojenského prostoru je však vstup zakázaný.

Cyklostezka by rozvoji pomohla

Cykloturistice v regionu by významně prospělo vybudování cyklostezky podél Ohře, o což usiluje Karlovarský a Ústecký kraj. Cyklostezka by měla mít kvalitní povrch, aby po ní mohli jezdit nejen cyklisté, ale i lidé na stále oblíbenějších kolečkových bruslích. Její délka je plánovaná na 144 kilometrů a výstavba vyjde na zhruba 700 milionů korun. Na její realizaci byla vypracována studie. Kraje se na její stavbu budou snažit sehnat peníze z fondů Evropské unie.

Například mezi Žatcem a Nechranicemi by cyklostezka měla vést po levém břehu Ohře kolem Stroupče. Už nyní tam vede po polních cestách cyklotrasa Chmelovelo. Na druhou stranu ze Žatce do Trnovan se jeví jako reálnější pro vedení cyklostezky pravý břeh. Mezi Postoloprty a Louny se předpokládá, že by vedla po levém břehu kolem archeologického skanzenu ve Březně.

Problém může být i s pozemky

Velkým problémem při realizaci cyklostezky podél řeky Ohře může být kromě peněz také vypořádání s majiteli pozemků, které nepatří obcím, kraji nebo státu. Při přípravě cyklostezky bude třeba jednat se stovkami majitelů pozemků. Cyklostezka podél Ohře by měla vést v Ústeckém kraji přes území 33 obcí, jejich starostové její realizaci někde podporují, jinde méně.

Podpora obcí je pro realizaci cyklostezky přitom důležitá. Cyklostezka Ohře by se v Litoměřicích měla napojit na mezinárodní cyklostezku vedoucí podél řeky Labe, která má spojit sever a jih Evropy.