„Na komunikaci nelze z důvodu nutnosti zachování vjezdu motorových vozidel pro obsluhu okolních nemovitostí a údržbu řeky a lesních pozemků dopravním značením zřídit cyklostezku. Proto je zde navržena cyklozóna, kde bude umožněn vjezd vyznačených motorových vozidel, ale bude platit zvláštní úprava provozu pro cyklozónu,“ sdělil vedoucí odboru dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

Cyklostezka na pravém břehu Ohře v Žatci se letos prodlouží. Nová asfaltová komunikace povede pod mostem a dál směrem do lokality Ráj po současné polní cestě.
FOTO: Prodloužení žatecké cyklostezky vyjde na 3,6 milionu korun

V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce. Řidič auta tam smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Ale naopak platí, že cyklisté musí umožnit motorovým vozidlům jízdu.