Od 1. ledna rozšířily obecní a městské úřady své služby občanům v systému Czech POINT. Na jednom úřadě tak mají lidé možnost získat výpis z katastru nemovitostí, výpisů z obchodního, živnostenského a trestního rejstříků. Systém Czech POINT využívá i Městský úřad v Lounech. Lidé tak mají možnost na podatelně a matrice tuto službu využít. „Výpis z rejstříků tak občan získá ihned,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Lounech.

Počínaje lednem mohou občané využívat službu také na podatelně a matrice Městského úřadu v Postoloprtech. Na Obecním úřadu v Líšťanech mohou lidé získat výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Během ledna 2008 bude tato služba rozšířena i o výpisy z rejstříku trestů.

Zjednodušení komunikace

Czech POINT, Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, který má za cíl zjednodušit komunikaci občanů s veřejnou správou. Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení.

Služby CZECH POINTů budou moci využívat i firmy. V současné době poskytuje ověřené výpisy ze tří centrálních registrů. Každý kdo zaplatí poplatek na místě, může požádat o výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku nebo z Živnostenského rejstříku.