Dlouholeté majetkové spory o historický dům čp. 57 v Lounech, zvaný Daliborka, jsou možná u konce. Město by mohlo získat majetkový podíl od soukromého vlastníka za zhruba tři miliony korun. Nejprve ale musejí zastupitelé rozhodnout, zda o tento obchod město Louny stojí.

Daliborka je jedním z nejstarších a nejcennějších měšťanských domů v Lounech. Jeho součástí je například unikátní srubová místnost z 15. století. V objektu na Mírovém náměstí sídlí Státní okresní archiv Louny.

Odprodej vlastnického podílu

Cenná památka je však v majetku dvou subjektů - města a Libuše Hýbnerové, které polovinu domu soudy vrátily po vleklém restitučním sporu. Ta pak městu nabízela svou část k odkoupení. Vzniklo několik znaleckých posudků, některé hovořily až o ceně 7,5 milionu korun. To město neakceptovalo a záležitost se dostala k soudu.

Nyní se zdá, že tento spor bude ukončen smírem, že dojde k dohodě. „Máme nabídku od paní Hýbnerové na odprodej spoluvlastnického podílu za částku pod tři miliony korun," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun.

Investice do oprav

Záležitostí se mají 20. června na svém jednání zabývat zastupitelé. „Není na místě se teď ptát, jak město objekt využije. V první fázi musíme říci, že ho odkoupit chceme. Pak máme další nejméně tři roky, kdy tam ještě bude sídlit archiv," vysvětluje starosta.

Dalším podstatným faktem je špatný technický stav části historického domu. „Na opravy budou potřeba velké peníze, které se jen v rozpočtu města najdou těžko," upozorňuje Jan Čermák, lounský místostarosta. Pro nejnutnější práce se odhadují náklady v řádu desítek milionů korun.