Až za sedm let se má totiž zprovoznit poslední úsek na celé trase mezi Prahou a Chomutovem, a to u Postoloprt na Lounsku. Na pětikilometrovém obchvatu kolem města, který se rozšíří na čtyři pruhy, přípravu zdržela problematika ochrany území před povodněmi na Ohři a Chomutovce, která se do řeky vlévá kousek od města. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stále nemá pro úsek územní rozhodnutí, čímž patří k těm nejméně připraveným v rámci D7. 

Dálnice kolem Postoloprt povede v trase současné silnice I/7. Aby se tam „vešla“, posouvá se od začátku letošního roku fotbalové hřiště. A právě v těchto místech bylo třeba řešit ochranu území před stoletou vodou na Chomutovce a pětiletou vodou na Ohři. 

„Problematika byla vyřešena úpravami na toku Chomutovky v souběhu s budoucí dálnicí D7. Odstraní se lávka přes říčku do stávajícího podchodu, který se stejně zruší. Ve Dvořákově ulici se postaví nový most, aby byl kapacitní pro stoletou vodu,“ vysvětlila pracovnice vztahů k veřejnosti ŘSD Dana Zikešová. Křižovatka na konci Dvořákovy ulice se zruší, stane se z ní sklepá. Kousek od těchto míst vznikne nový podchod pod D7 k fotbalovému hřišti. 

Přímo na dálnici D7 a silnici třetí třídy do Postoloprt se upraví projekty přemostění přes Chomutovku, aby nedocházelo ke vzdutí vody kvůli původně navrženým násypům. „Trasa vedení D7 a doprovodné silnice II/255 přes Ohři se nezměnila, došlo pouze k drobné úpravě nivelety vozovky dálnice spolu s ochranou návodní strany tělesa komunikace,“ vysvětlila Zikešová. 

Velké povodně na Chomutovce nejsou ničím výjimečným. V posledních desetiletích přicházely buď za rychlého tání sněhu v Krušných horách, kde říčka nad Chomutovem pramení, nebo při intenzivních letních deštích. Za posledních padesát let hydrologové zaznamenali největší povodně v srpnu v letech 2002 a 1983, vůbec největší v březnu 1981. 

ŘSD v současné době připravuje dokumentaci pro územní řízení. „Předpokládám, že se k ní budeme vyjadřovat někdy na jaře. S přípravou dálnice D7 nás ŘSD pravidelně seznamuje, věřím, že žádný zásadní problém v dokumentaci nebude,“ sdělil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. 

V souvislosti s přípravou výstavby D7 je v plném proudu přesun postoloprtského fotbalového hřiště. Práce za 60 milionů korun by měly skončit v závěru léta příštího roku. Se slavnostním předáním se počítá 17. září ke stému výročí založení místního klubu. 

Pětikilometrový úsek D7 u Postoloprt bude patřit na dálnici Praha – Chomutov k těm stavebně nejkomplikovanějším. V plánu je výstavba sedmi mostů – jednoho přes Ohři, dvou pod železničními tratěmi, tří přes biokoridory a jednoho přes Chomutovku. Dalších pět stávajících mostů, včetně toho přes Ohři na silnici Praha – Chomutov, projde rekonstrukcí. Náklady na stavbu dálnice převýší dvě miliardy korun, k zahájení prací má podle současných plánů dojít v roce 2025.