Další kácení stromů v lounském parku u řeky Ohře se pozastaví. Ministerstvo životního prostředí totiž zrušilo výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů, která byla součástí povolení ke kácení dřevin. Hrozí tedy, že se nedávno zahájená proměna největšího parku v Lounech protáhne.

Kácení stromů a jejich náhrada za nové je jednou z částí rozsáhlého projektu obnovy parku za několik milionů korun. Je rozdělený do dvou etap. V současné době probíhá první, která se týká Masarykových sadů na levém břehu Ohře. Příští rok na podzim měla začít druhá etapa, jež zasáhne výstaviště na opačném břehu. A právě tam se vyskytují chránění živočichové – netopýr rezavý a lejsek šedý.

Bezdomovec. Ilustrační foto.
Pravidla? Ne, raději ulice. Bezdomovci pomoc odmítají

Město ale požádalo o povolení ke kácení na celý projekt najednou, zrušení výjimky se tak dotýká obou etap, ačkoli se chránění živočichové vyskytují jen na výstavišti. „Ministerstvo životního prostředí nám výjimku zrušilo a vše vrátilo k novému projednání,“ uvedla Tereza Havlínová, která má na lounské radnici na starost správu veřejné zeleně.

MASAKR NECHCEME

Město nyní bude muset získat výjimku novou. „V řízení o jejím vydání budeme prosazovat provedení podrobnějšího průzkumu a také vhodných kompenzačních opatření. Není důvod, aby byla revitalizace parku spojena s masakrem zvláště chráněných druhů živočichů,“ předeslal Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby, který podal proti rozhodnutí o udělení výjimky ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje rozklad.

„Od začátku projektu jsme počítali s tím, že na kácení stromů bude dohlížet odborný biologický dozor, který v případě zjištění chráněných živočichů zajistí jejich ochranu. Například transport na jiné místo,“ vysvětlila Tereza Havlínová.

Město dokončí první etapu revitalizace parku podle plánu. Kdy začne druhá, není zatím jasné. „Na levé straně břehu zůstane asi 15 velkých stromů, které jsme měli v plánu pokácet. Přistoupíme k tomu, jakmile získáme povolení. Pro nás je to nešikovné v tom, že se do parku vrátí těžká technika, když už tam budou opravené cesty, nové lavičky a vysázena nová zeleň,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Koupaliště v Lounech. Archivní foto
Trávník na lounském koupališti bude mít závlahu

V rámci revitalizace parku mají padnout desítky stromů. Na základě dendrologického posudku jde o nebezpečné, nevyhovující a nepůvodní dřeviny. Řada z nich sama spadla při listopadové vichřici. „Ukázalo se, že všechny stromy, které se pokácely, byly ve špatném stavu. Neděláme nic proti přírodě. Nepůvodní stromy, které byly do této lokality nevhodně vysazeny, chceme odstranit a vrátit tam stromy, které sem patří,“ vysvětlila Havlínová.

Náhradní výsadba počítá s desítkami nových stromů a více než tisícovkou keřů. Svým charakterem mají vytvořit lužní les, který je kvůli blízkosti řeky Ohře v tomto prostoru přirozený. Stromy, které v parku zůstanou, nechá radnice odborně ošetřit.

BUDE I NAUČNÁ STEZKA

První etapa prací na levém břehu má město Louny vyjít na přibližně šest milionů korun, s obdobnou částkou se počítá na pravém břehu. V parku už proběhla rekonstrukce hřiště, doplnily se tam cvičební prvky. Radnice opravila cesty, umístí nové lavičky nebo odpadkové koše.

V parku vznikne také naučná stezka s názvem Poznáváme stromy, která provede zájemce po parku na levém břehu řeky a na 22 stanovištích přiblíží různé druhy stromů. Co stanoviště, to jiný strom.

Oblastní muzeum v Lounech
Muzeum v Lounech vydává novou knihu o spolkovém životě ve městěZaložení Masarykových sadů v Lounech se datuje k roku 1876, kdy se podél řeky vysadila první třířadá alej stromů. Městské sady se na začátku 20. století a za první republiky postupně rozvíjely, vrchol nastal v roce 1931, kdy se v Lounech konala Všeobecná krajinská výstava severočeská. Sady o rozloze deseti hektarů několikrát změnily jméno, to současné nesou od roku 1991.