Dvacet až třicet dárců krve chodí darovat krev v Lounech, kam dvakrát týdně dojíždějí lékaři Ústřední vojenská nemocnice Praha.

Odběrová místnost je umístěna v budově polikliniky. Dobrovolníci mohou přijít darovat krev vždy v pondělí a ve středu od 7 do 9.30 hodin. „Nemůžeme si stěžovat na nedostatek dárců. Více chodí asi starší lidé ve věku 40 až 60 let. Ale pravidelně chodí i mladší,“ uvedl lékař Ivo Turek.

Člověk, který se rozhodne svou krev nebo plazmu darovat, má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v případě, že s tím jeho zaměstnavatel souhlasí. „Dárce může také podle zákona uplatnit odpočet ze základu daně z příjmu. Každý dárce u nás dostane také občerstvení,“ upozornil I. Turek.

Před odběrem není potřeba předchozí lékařské vyšetření, nutný je pouze platný doklad totožnosti. Po příchodu do transfúzní stanice se uskuteční nejdříve laboratorní odběr, vyplnění dotazníku a lékařská kontrola. Nakonec se provede odběr krve. „Po vyšetření odebíráme necelých 0,5 litru krve.“ dodal I. Turek.

Krev je tekutina, kterou ani v dnešním rozvinutém zdravotnictví nelze ničím nahradit. Dárcem krve a krevních složek může být každý zdravý člověk, který neprodělal infekční žloutenku či jiné infekční onemocnění. Darovat krev nemohou ani lidé, kteří trpí nemocemi srdce a cév nebo silnou alergií.