´Jako každý rok lounský Červený kříž ocenil dárce krve a předal jim ocenění. Největšího uznání se dostalo dvou dámám, MUDr. Aleně Lapáčkové a Ludmile Lafantové, které stály u zrodu bezplatného dárcovství. U příležitosti 50. výročí bezplatného dárcovství krve byly oceněny Pamětními plaketami.

Alena Lapáčková byla dlouholetou primářkou lounského transfuzního oddělení. „V Lounech byla vůbec první transfuzní oddělení v tehdejším kraji. I já jsem pravidelně darovala krev, šli jsme příkladem,“ uvedla usměvavá dáma.

Dva dárci dostali Zlatý kříž

Zlatý kříž II. třídy za 120 bezplatných odběrů krve si odnesli Pavel Brož z Mostu a Vladimír Mikulecký z Loun. „Krev jsem poprvé daroval v roce 1990, poté, co se nám narodila dcera. Řekl jsem si, máš dvě děti, co když jednou budou potřebovat krev,“ řekl Pavel Brož.

Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů si odneslo sedm dárců, Zlatou medaili profesora Janského za 40 odběrů získalo 23 oceněných a Stříbrnou medaili za 20 odběrů krve dostalo 40 dárců.

Ocenění předal těmto lidem starosta města Jan Kerner, předsedkyně Oblastní výkonné rady Českého červeného kříže Hana Hlouchová a primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice Praha Miloš Bohoněk, právě ta od roku 2002 zabezpečuje v odběrovém centru v Lounech odběry krve, krevní plazmy a dalších krevních derivátů. „Chtěl bych vám všem moc poděkovat za ty, které ani neznáte a kterým jste dali to nejcennější z vás a zachránili jim život,“ pronesl k dárcům starosta Jan Kerner, I on sám pravidelně daruje krev.