Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci přichystala v pátek 20. března pro děti z mateřských a základních škol program ke Světovému dni vody, který připadá na neděli.

Studenti připravili v budově školy a na jejím dvoře devět stanovišť, kde zábavnou a hravou formou dětem vysvětlovali, jak je voda pro život na Zemi důležitá a proč je třeba s ní šetřit, chránit ji a neznečišťovat ji. Nechyběly zajímavé pokusy, děti si v akváriu prohlédli živé ryby a želvy.

Na jednom ze stanovišť se studenti například dětí ptali, proč nepatří do rybníku lahve, plasty a další odpad a kam správně patří. Na jiném místě zase viděly děti, jak se správně filtruje znečištěná voda. „Den vody připravují naši studenti druhého ročníku. V dubnu pořádáme podobnou akci ke Dni Země, tu zajišťují třeťáci. A v říjnu pak ke Dni stromů, program zase připravují naši studenti prvního ročníku," vysvětlila Andrea Rábová, učitelka školy.

Světový den vody připadá na 22. březen a připomíná se od roku 1993.