Lidé odjinud mají od počátku března smůlu, ale snad se brzy k vám turisté budou moci zase podívat. Už víte, pokud to bude možné, jak budete kapli v letošním roce otvírat?
Kapli po kompletní rekonstrukci interiéru jsme v roce 2019 turistům zpřístupnili od dubna do září od 14 do 16 hodin. Loni jsme dodržovali nařízení daná vládou a stejně tomu bude také letos. Takže bude záležet, jaká budou aktuálně platit. Nařízení se kaple dotýkají, mrzelo nás třeba, že jsme nemohli zorganizovat koncert uvnitř kaple. Měli jsme ho v plánu na svátek Všech svatých. V roce 2019 to byla zdařená akce, kdy děti s lampiony v doprovodu rodičů přišly v podvečer do pouze svíčkami nasvícené kaple na koncert.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkCovid přinesl všude rušení sportovních, kulturních a společenských akcí. Je ještě nějaká oblast života, které se v Petrohradě nějak zásadně dotkl?
Ani nám se nevyhnuly investice do ochrany proti covidu. Nejaktivnější jsme určitě byli loni na jaře, kdy nebyly dostupné ochranné pomůcky. V té době se i v Petrohradě zvedla vlna solidarity. Několik žen šilo roušky, přispěl také místní spolek VEEV a doma šité roušky se rozdávaly do místních obchodů k distribuci pro každého, kdo neměl, ale i do jednotlivých domácností. Později ve spolupráci se Svazkem obcí Podbořansko obec nakoupila roušky se stříbrem a rozváželi jsme je adresně mezi naše občany. Zaměstnanci obce dezinfikovali společné prostory. Především starším občanům jsme zajišťovali dovážku obědů či nákupů.

A jaká je situace dnes?
Myslím, že nyní je situace trochu jiná. Lidé už jsou unavení různými zákazy či omezeními a nechtějí se podřizovat. Všem chybí klasické kulturní akce i možnost se setkávat se svými přáteli a rodinami. Každý kdo chce, má možnost si respirátory či dezinfekci za přijatelné ceny koupit, proto adresné rozvážení už neděláme. Samozřejmě na obecním úřadě máme nakoupené respirátory, aby byly k dispozici zaměstnancům, hasičům či potřebným. Probíhá desinfekce veřejných prostor, tedy autobusových zastávek, laviček, rozvážíme obědy či léky.

Bez ohledu na covid máte jistě na letošek naplánované nějaké investice. Jaké?
V letošním roce chceme vybudovat nové veřejné osvětlení v Bílenci, a to ve spolupráci se společností ČEZ, která ve vesnici vymění kabely elektrických rozvodů. V naší Základní a mateřské škole Petrohrad plánujeme vybudovat bezbariérový přístup, toalety, IT učebnu a venkovní učebnu. Vše v částce dosahující jeden a půl milionu korun. Projektově připravujeme opravu komunikace v centru Černčic a rádi bychom také vybudovali stavební parcely pro několik rodinných domků v Petrohradě.

A jaké investice jste provedli v loňském covidovém roce?
V minulém roce u nás proběhlo několik spíš menších investic. Povedlo se opravit cestu z Petrohradu do Stebna, místo, které je hojně navštěvováno turisty při cestě kolem staletého dubu a pak turistickou stezkou na kapli Všech svatých. Hasičům jsme za pomoci dotace koupili dopravní automobil. V Černčicích jsme vybudovali dětské hřiště, které jsme sice nemohli kvůli covidové situaci slavnostně otevřít, ale i tak bylo dětmi hojně navštěvováno.