Celý svět prožívá v posledních měsících pandemii nemoci covid-19. Jak konkrétně zasáhla Vroutek?
Scénář je asi v celé republice podobný. Na jaře jsme sháněli materiál na šití roušek. Dobrovolnice je potom šily. Se šitím nám také pomohla děvčata z jedné vroutecké šicí dílny. Nabízeli jsme službu donášky nákupů a obědů až do domu, někteří tuto službu využili. Občanům jsme v září rozdali roušky vyrobené z nanovlákna. Nákup materiálu zajišťoval Svazek obcí Podbořansko a vlastní šití si každá obec zajišťovala sama.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkZatěžuje finančně město Vroutek situace kolem covidu?
Co se týče nákupu materiálu na ochranu a dezinfekci, není to až tak zatěžující. Spíše vyhlížíme v dalších letech snížení příjmů od státu.

K tomu se ještě dostaneme. Jak vnímáte všeobecné utlumení kulturních a sportovních akcí kvůli covidu?
Téměř všechny se musely v poslední době i u nás zrušit. Společenský život tak samozřejmě vázne. Většině z nás chybí setkávání s přáteli. Uvidíme v tomto roce, snad se to zlepší.

Trochu smutná otázka. Zaznamenali jste, že by u vás ve Vroutku v poslední době umíralo více lidí?
Pro statistiky je to číslo, ale úmrtí člověka je pro každou rodinu velkou tragédií. Budu to brát po statistické rovině, i když každého, kdo nás ve Vroutku opustil, jsem nějakým způsobem znal. Také ve Vroutku jsme zaznamenali úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. V roce 2019 nám zemřelo 40 lidí a v roce covidu 30 lidí. Takže nárůst jsme nezaznamenali.

Nechme teď covid. Hodně se nyní mluví o tom, že obce musí počítat s nižšími příjmy. Sám jste to před chvílí zmínil. Máte vyčísleno, o kolik ve Vroutku přijdete?
Přesné vyčíslení nemáme, počítáme s propadem tři až pět milionů. Náš rozpočet nezasáhl jen covid, ale také zákon o odpadech, který platí od 1. ledna 2021. Dříve jsme dostávali z každé uložené tuny na skládku ve Vrbičce 70 korun. Což bylo přibližně 2,3 milionu ročně. Podle nového zákona se tato částka změnila, pro obce, kterých se zákon dotkne, samozřejmě k horšímu. Propad v letošním roce bude přibližně o 200 až 300 tisíc a v dalších letech se propad na příjmech ze skládkování bude zvyšovat.

Předpokládám, že se to projeví na celkové výši investic města Vroutek…
V roce 2019 jsme na investice vyčlenili 12 milionů a v roce 2020 to bylo přes 30 milionů. V letošním roce plánujeme okolo 20 milionů. Rozpočet vždy plánujeme se schodkem a podle úspěšnosti v dotacích provádíme v průběhu roku změnu rozpočtu rozpočtovými opatřeními.

Není moc obvyklé každý rok plánovat schodek. Proč to tak děláte?
Ne každý starosta bude se mnou souhlasit, ale rozpočet podle mě musí být vždy schodkový a v průběhu roku se snažíme šetřit a získat dotace. A na konci roku rekapitulujeme skutečné výdaje a skutečné příjmy. Výsledek je takový, že od roku 2006 do roku 2020 jsme na konci období hospodařili ve výsledku téměř vždy s plusem. Výjimku tvořily dva roky, kdy jsme šli do mínusu. A to přes 5 milionů v roce 2010 a 2,5 milionu v roce 2017. Rok 2020 ještě není účetně ukončený, ale předpoklad je mírný schodek hospodaření, necelých 2,5 milionu.

Zmínil jste, že pro rok 2021 máte na investice vyčleněno okolo 20 milionů. Jaké plánujete?
Původně jsme chtěli rozjet dvě velké stavební práce na opravě částí ulic Nádražní a Sadová. Každá z těchto dvou akcí přesahuje 10 milionů. Zkoušíme získat na jednu z nich dotaci. Vzhledem k finančnímu propadu způsobenému nižší daňovou výtěžností bude stavba v Nádražní ulici časově posunuta. V tomto případě se nevejdeme do dotačních pravidel a právě kvůli snížení příjmů ze státního rozpočtu musíme ustoupit od realizace v letošním roce. V rozpočtu se plánují i některé chodníky, ale i zde čekáme na možnost zisku dotace. Rozpracovanou máme studii na vodovod v místních částech Lužec, Skytaly a Vrbička. Realizace vodovodu je ale možná pouze s dotací.

Loni na podzim jste dokončili cyklostezku mezi Vroutkem a Podbořany. Už je úplně hotová?
Okolo cyklostezky se toho docela dost napovídalo a napsalo zvláště na sociálních sítích. Až jsem se podivoval, co někteří lidé šíří za nerozumnosti. Realizaci stavby vyhrála firma ze Sokolova. Stavaři ji zahájili na jaře podle plánu a ve smlouvě měli na vlastní stavbu čas do konce října. Sama firma se kasala, že stavbu zvládnou do konce května. Tomuto termínu jsem hned od počátku nevěřil. Nakonec stavbu protáhli o jeden měsíc. A na jaře ještě budou muset přetřít zábradlí.

Proč došlo ke zdržení?
Stavbu cyklostezky také zasáhla nemoc covid-19. Zahraniční pracovníci z východní Evropy nemohli do Čech a tak je nahradili méně kvalitními pracovníky, což se podepsalo na průběhu stavby, kdy stavební dozor několikrát vracel firmu k opravám zvláště u uložení obrub. Někteří zaměstnanci museli do karantény, a tak původní plán firmy na brzký termín dokončení padl. V průběhu vlastní výstavby se vyskytl pouze jeden větší problém. Bylo třeba vyřešit drenáž v místě, kde se objevila spodní voda.

Na kolik cyklostezka vyšla?
Celková konečná částka i s daní je necelých 18 milionů a dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury přesáhla částku 11 milionů.

Určitě to nebyla jediná investice v loňském roce. Které další jste provedli?
Stavební akce v roce 2020 se týkaly hodně výměny střešních krytin. Tašky jsme nechali vyměnit na střeše budovy bývalé radnice čp. 1. Jedná se o budovu, která je památkově chráněná a tak jsme obnovili původní střešní okna zvaná volské oko. Další střechou, kterou jsme nechali opravit, byla střecha na budově prvního stupně základní školy. Zde jsme dostali od ministerstva financí dotaci ve výši 90 procent.

Předpokládám, že nebyly loňské investice ve Vroutku jen o výměně střešních krytin….
Samozřejmě, že ne. Svépomocí jsme opravili chodník mezi bytovkami v ulici Kryrská a zároveň připravujeme projektovou dokumentaci na další komunikace. V loňském roce proběhla kompletní výměna veřejného osvětlení v místní části Lužec. Nyní čekáme na geodetické zaměření, abychom mohli dokončit stavbu kolaudací. Podbořanská stavební firma provedla rozšíření vodovodu a kanalizace v ulici Pod Hájem i zde už je hotovo, ještě úklid staveniště a můžeme řešit kolaudaci. Zahájena byla stavba vodovodu v ulici Luční a v části ulice Podbořanská, tato stavba má být hotova do konce dubna roku 2021. Samozřejmě probíhaly i drobnější práce. Například opravy některých městských bytů, opravy oplocení, úprava jeviště v kulturním domě a další.