Při vydatných deštích v Povodí Labe i Povodní Ohře během soboty a neděle 18. září toky dosáhly pouze normálního stavu. Dokonce hladina řeky Labe se vrátila v Ústí nad Labem do režimu nízkého stavu.

Labe v Ústí n. L. „kulminovalo" v neděli ve dvě hodiny ráno na pouhých 192 cm (1. povodňový stupeň je vyhlášen na 400 cm) a začalo opět opadat. V 8. hod. ráno byla hladina již pouze 143 cm.

Podobná situace je na Ohři v Lounech. Hladina dosahuje 205 cm (1. povodňový stupeň je vyhlašován až na 400 cm). Deště zvedly hladinu o víkendu jenom o 20 centimetrů.