Nikol Přibilová v současné době působí v Dětské psychiatrické nemocnici Louny jako vedoucí lékařka chlapeckého oddělení a zároveň zástupce primáře, v zařízení pracuje celkem 11 let. „Je určitě nespornou výhodou, že paní doktorka nemocnici dobře zná. Jedním z jejích hlavních úkolů by měla být stabilizace personální situace nemocnice, a to jak lékařů a sester, tak ostatních profesí, například ekonomického charakteru. Paní ředitelka by se také měla zaměřit na zkvalitnění péče o dětské pacienty v oblasti terapie a profesní vzdělávání zaměstnanců,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch priority, které nové vedení nemocnice čekají.

„Paní doktorka se bude dlouhodobě podílet na reformě péče o duševní zdraví, dále bude úzce spolupracovat s návaznými školskými a sociálními službami v rámci agendy dětské a dorostové psychiatrie a také bude pokračovat v přípravě doplňkové zdravotní služby denního stacionáře pro děti a adolescenty,“ doplnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka.

Nikol Přibilová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Všeobecné lékařství a v dalších studiích absolvovala postgraduální studium v oboru neurovědy. Do roku 2015 působila jako vědecký pracovník v oblasti neuropsychiatrie a nyní poskytuje také ambulantní péči, jako psychiatr pro děti a dorost, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch dětí a adolescentů.

Chodba v žatecké nemocnici. Ilustrační foto
Dětské oddělení v Žatci bude od pátku zase v provozu, otevře po vynucené pauze

Na funkci ředitele lounské psychiatrické léčebny letos v říjnu rezignoval ředitel Pavel Kráčmer. Nemocnici dočasně vede ředitel Psychiatrické nemocnice Beřkovice Jiří Tomeček.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je státní příspěvkovou organizací, v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví. Je určená pro děti a mladistvé od 3 do 18 let. Poskytuje zdravotní služby v oboru dětská a dorostová psychiatrie v rámci lůžkové a ambulantní péče. Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

Historie psychiatrické nemocnice v Lounech sahá do roku 1961, původně sídlila v prostorách augustiánského kláštera v nedalekém Dolním Ročově. V roce 1996 se kvůli vrácení kláštera církvi přestěhovala do hotelu Graf v Lounech. Začátkem listopadu 2009 se znovu stěhovala, tentokrát do zadní části areálu nemocnice v Lounech.