Obec Deštnice na Žatecku udělila čestné občanství Zdeňkovi Chabrovi, který se dlouhodobě zasloužil o zlepšení vzhledu nedalekého Sádku a jeho okolí.

Rozhodli o tom zastupitelé. Obec Deštnice čestné občanství udělila čtvrtému člověku.

Zdeněk Chabr bydlí v Praze a v Sádku má chalupu. Na zlepšení vzhledu vesničky pod správou obce Deštnice se dlouhodobě podílí jak finančně, tak organizačně. Mezi jeho zásluhy patří například oprava kaple na návsi v Sádku u autobusové otočky, oprava cesty před hřbitovem, vysázení šedesáti lip podél silnic, oprava vstupní kovové brány na hřbitov, osazení nového dřevěného kříže na hřbitově a oprava kapličky na hřbitově. V Deštnici se udělovala před tím čestná občanství jen jednou, a to v polovině roku 2010. Tehdy jej získali tři lidé, z čehož dva in memoriam.

Jedním z oceněných byl tehdy Miroslav Marek, který se zasloužil o rozvoj školství a kultury v Deštnici, kde působil v letech 1953 až 1976 jako řídící učitel na tamní základní škole. Při své učitelské činnosti vedl hudební a divadelní kroužek.Druhým oceněným in memoriam byl Karel Osvald, zakladatel českého chmelařského výzkumu, který v letech 1926 až 1947 působil na zemědělské farmě v Deštnici.Čestné občanství v roce 2010 získala také Věra Balazzová, a to za zásluhy v oblasti kultury. Do povědomí obyvatel se dostala hlavně tvorbou obrazů s tématikou Deštnice.