Kostel v Deštnici je jedna z vesnických církevních památek v obvodu liběšické farnosti, která nutně potřebuje opravu. Pomoci mu mohou i sami občané – pokud mají zájem, mohou poslat finanční dar v dobročinné sbírce. Církev sama nemá na všechny památky dostatek potřebných peněz.

„Konkrétně kostel v Deštnici potřebuje minimálně 150 tisíc korun na nutné opravy střechy, aby do něj nezatékalo," uvedl liběšický farář Vilém Marek Štěpán.

Farnost zřídila sbírky pro opravy kostelů ve své působnosti. Účet je veden u Poštovní spořitelny, každý z kostelů má svůj variabilní symbol. Kromě Deštnice jde například o kostel v Liběšicích, Holedečku, Nečemicích, Hradišti, Libořicích, Dobříčanech a na mnoha dalších místech. „Všechny dary jsou pečlivě evidovány a rádi také každému dárci vystavíme případné potvrzení pro daňový odpočet," řekl Vilém Marek Štěpán.

V neděli 1. září bude liběšická farnost sloužit svaté mše především za školáky k začínajícímu novému školnímu roku. „Budeme vyprošovat dětem a mládeži i všem jejich učitelům a profesorům dary Ducha svatého do začínajícího školního roku. Aby mladí rostli v pravé moudrosti a hledali ve svém životě skutečné a opravdové hodnoty a aby lidé, kterým jsou svěřeni, zcela chápali a dobře naplňovali svou zodpovědnost," upřesnil farář. Sloužit se bude i v kostelíku v Deštnici, kde série těchto mší ráno začíná.

(až, lib)