Malá slavnost proběhla v sobotu 25. dubna v Deštnici, jedné z nejmenších obcí na Žatecku. Vítali tam občánky. Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, od starostky Martiny Bartošové dostali drobné dárky.

Obec darovala novým občánkům zlatý přívěsek, pamětní knížku, knížku s pohádkou, plyšáka. Rodiče obdrželi pamětní list a květinu.Vítání občánků se v obci děje dvakrát, třikrát do roka, podle počtu narozených dětí. Na sobotu jich bylo pozváno šest. Uvítáni byli Štěpánka Pišvejcová rodičů Milana Pišvejce a Věry Müllerové, Honzík Wiesenger maminky Zuzany Beránkové a Pavlík Pergler rodičů Lucie Drápalíkové a Josef Perglera.