V Klub(ovně) Luna bude zábava připravena od pondělí 11. února do pátku 15. února, vždy od 8 do 16.30 hodin. „Každý den bude připraven bohatý program pro děti, dopolední procházky, hry, výlety po okolí, zimní cvičení v přírodě, budou také tematické besedy a mnoho dalších aktivit,“ zvou na jarní prázdniny v Klub(ovně) Luna pořadatelé.