Dva týdny jsou v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru uzavřené stejně jako v celé ČR všechny školy v okrese Louny. Kdy se zase otevřou, dosud není jasné, dřív než za několik týdnů to nebude. Školáci se učí doma. Po několika dnech hledání optimálních způsobů už má výuka daný řád, školy vyžadují od dětí a rodičů zpětnou vazbu. A už také probíhá hodnocení žáků za odvedenou práci.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Například na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci začali pedagogové s hodnocením žáků v minulých dnech. „Zatím odměňujeme ty šikovnější, postupně ale začneme hodnotit všechny,“ sdělil ředitel školy Jiří Karas. „Nebude to ale tak, že bychom zadali práci a čekali, až ji studenti odevzdají a pak hodnotili. Určitě mezitím bude prostor pro konzultace s pedagogy, kteří případně poradí,“ dodal. Škola pro komunikaci se studenty využívá program Bakaláři, maily, videokonference a různé další programy a aplikace.

Na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole SČMSD v Žatci také využívají k výuce různé formy komunikace, v menších skupinách studentů třeba Skype. „V prvním týdnu učitelé zkoušeli různé metody učení na dálku, každý si vybral nejefektivnější způsob, jak se žáky ve svém předmětu komunikovat. Žáky také průběžně klasifikují, větší váhu ale bude mít hodnocení, až se vrátí do škol. To se ukáže, s jakou poctivostí se teď doma s pomocí rodičů připravují. Látka, kterou nyní učitelé zadávají, bude považována za probranou a nebude čas se k ní vracet,“ uvedla ředitelka školy Stanislava Sajdlová.

Rovněž na Základní škole Komenského alej v Žatci požadují po dětech a rodičích zpětnou vazbu. Například ofotit vypracovanou práci na mobil a poslat mailem učitelce.

„Chápeme, že někteří rodiče to mají těžké, případné potíže řeší učitelky individuálně,“ prohlásil ředitel školy Zdeněk Srp. Odevzdané práce učitelky hodnotí. „Hodnocení je spíš motivační, aby žáci neztratili chuť pracovat,“ přiblížil. Škola využívá různé informační kanály, učitelky angličtiny například vyučují žáky online přes internet. Škola zadává úkoly na své internetové stránky a prostřednictvím programu Bakaláři. Někteří rodiče, kteří nemají přístup k počítači s internetem, si do školy chodí pro pracovní listy.

Zatímco studenti na středních školách se většinou obejdou bez pomoci rodičů, žákům na základních školách, zvláště těm v nižších ročnících, musí pomáhat. Pro ně je nyní domácí vyučování skoro druhým zaměstnáním.

Blanka Hodanová ze Žatce pracuje jako učitelka čtvrté třídy, její dcera Elenka chodí do druhé třídy. „Každý den se Elenka připravuje jako ve škole. Procvičuje si matematiku, český jazyk a předmět Člověk a jeho svět v učebnicích a pracovních sešitech v rozsahu, který zadala paní učitelka prostřednictvím zprávy v programu Bakaláři. Tato cvičení kombinujeme se sledováním dopoledního vyučování v České televizi UčíTelka a procvičováním probraného učiva na různých internetových stránkách,“ popsala.

„Já sama jako učitelka dětí čtvrté třídy zadávám úkoly formou e-mailové pošty. Kombinuji různé formy výuky. Práci s učebnicí, vypracování zápisků či cvičení do sešitu, procvičení probraného učiva na internetu. Zadávám různé doplňovačky, referáty či testy. Rodiče dle svých možností zasílají hotové práce dětí ke kontrole nafocené jako e-mailovou přílohu či přes WhatsApp,“ vylíčila.

„Své žáky zpětně písemně hodnotím, jak učivo zvládli, případně děláme opravy,“ dodala. „Elenka se učí tak pět, šest hodin rozložených v celém dni, spoustu toho zvládne sama. Moje práce do školy mi zabere denně až osm hodin,“ vysvětlila pedagožka.

Koronavirus v Česku