„Ti nejmenší poté předali přítomným seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka. Stává se z toho krásná tradice,“ uvedl ředitel školy Lukáš Valda.

Akce se zúčastnily téměř všechny třídy ZŠ Školní. V oknech, na balkonech a na prostranství před domovem je trpělivě očekávali natěšení posluchači. „Koledy a oblíbené vánoční písně vyloudily na tvářích klientů nejen dojetí a nostalgické vzpomínky, ale taky velikou radost ze shledání s tolika mladými lidmi. Senioři věděli, že děti přijdou, netušili však, že jich budou téměř tři stovky. Nakonec zpívali všichni,“ sdělila učitelka školy Květa Tošnerová.

Milá tradice předvánočního zpívání seniorům se zrodila v období covidu.