Děti samy si nevybírají, zda půjdou do dětského domova – jsou sem umístěny na základě soudního rozhodnutí.

Většina z nich by samozřejmě ráda žila daleko odsud ve své rodině.

Dětský domov v Žatci je po rekonstrukci hlavní budovy a poskytuje nyní dětem alespoň příjemnější prostředí, které se podobá rodinnému uspořádání. Kapacita dětského domova v Žatci, jediného v okrese Louny, je 87 dětí.

Hlavní budova dětského domova na Pražské ulici v Žatci prošla v roce 2006 nákladnou rekonstrukcí, která si vyžádala investici ve výši 42 milionů korun. Financování zabezpečil Ústecký kraj, jenž je zřizovatelem domova. Výsledkem je vznik pěti bytů. Prostředí se více přiblížilo domácímu bydlení. Každý byt má tři dětské pokoje, kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení, tak jako doma. A v každém z nich žije osm dětí.

Byty po celém městě

Kromě toho děti bydlí i v dalších šesti bytech rozložených po celém Žatci, v sídlištních domech mezi běžnými rodinami. „Tyto byty postupně budujeme od roku 1998. V současné době v nich žije už 48 dětí, učí se tak běžnému životu, který v řadě aspektů – například soužití se sousedy - ústavní zařízení neumožňovalo,“ uvedla ředitelka domova Jaroslava Kohoutová.

Podle zákona O výkonu ústavní a ochranné výchovy jsou děti, pokud se nemohou vrátit dřív do své rodiny, v dětském domově do svých 18 let. Už před dovršením plnoletosti se však mohou svobodně rozhodnout, zda v domově zůstanou na základě smlouvy o dobrovolném pobytu až do doby, než si dokončí přípravu na povolání.

Zůstat mohou až do 26 let

"Zákon umožňuje studujícímu dítěti, resp. mladému člověku, zůstat v dětském domově až do 26 let. Tito zletilí mladí lidé už mají trochu jiný režim, bydlí v tzv. startovacím bytě, bez vychovatelky. Sami si hospodaří. Jsou doprovázeni, své záležitosti se učí vyřizovat naprosto samostatně. Jejich hlavní povinností je řádně dokončit školu a získat kvalifikaci. Samozřejmě musí dodržovat určitá základní, předem stanovená pravidla bydlení. V současné době máme ve startovacím bytě tři plnoleté chlapce,“ vysvětlila J. Kohoutová.

Některé děti se daří umisťovat do pěstounských rodin, těch je ale málo. „O spoustu dětí z dětského domova nemají pěstouni zájem, protože neodpovídají jejich představě – mají tmavou barvu kůže, nižší intelekt nebo jsou ze skupiny sourozenců,“ upozornila J. Kohoutová.

Větší zájem je o předškolní děti z bílé většiny, holčičky, jedináčky a s normálním intelektem. Díky sponzorům se děti někdy podívají i k moři. „Letos pojede na ozdravný přímořský pobyt deset dětí, a to díky občanskému sdružení paní Zuzany Paroubkové. Dalších šestnáct dětí stráví pobyt na letním táboře v Jiřetíně. S velkým úsilím se nám zatím daří, aby se každé dítě alespoň na dva týdny prázdnin někam podívalo. Bohužel sponzorů ubývá a dětí v našem domově je hodně,“ dodala ředitelka Kohoutová.