Nevšední kavárna Jeroným, kde vám kávu a něco k zakousnutí přinesou lidé s handicapem, může fungovat dál. Městská knihovna v Lounech získala dotaci na další provoz sociálně terapeutické dílny, kavárna je její součástí.

„Podařilo se nám získat 1,1 milionu korun od ministerstva práce a sociálních věcí a 80 tisíc korun od Krajského úřadu Ústeckého kraje, takže pokračujeme i v letošním roce,“ sdělila ředitelka knihovny Dagmar Bahnerová.

Sociálně terapeutická dílna Jeroným je určena pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním ve věku 16 – 64 let a své služby poskytuje uživatelům zdarma. Za rok a půl jí prošlo 18 klientů, velkým úspěchem je umístění tří klientů na trhu práce.

Uživatelé se věnují nácviku praktických dovedností v několika tréninkových programech zaměřených na činnosti v občerstvení Jeroným – obsluhovaní hostů, péče o nádobí, prádlo, úklidové práce, péče o zeleň. Dále pracují s knižním fondem, učí se starat sami o sebe, komunikovat s úřady, při skupinové činnosti rozvíjí mluvený projev.Druhou skupinovou činností je Ateliér, kde si uživatelé při výrobě drobných předmětů trénují svou zručnost, jemnou motoriku a rozvíjejí fantazii a kreativitu. Zároveň se při skupinových činnostech poznávají navzájem, učí se spolu komunikovat a spolupracovat.

Klienti dennodenně přicházejí do kontaktu se zdravými návštěvníky knihovny, přirozeně se tak začleňují do kolektivu zdravých lidí. Zároveň i čtenáři a další návštěvníci mají možnost poznat tyto lidi, komunikovat s nimi, čímž se odbourávají společenské předsudky.

Knihovna se spřátelenými organizacemi, Městskou pečovatelskou službou s denním stacionářem Louny a Ústavem sociální péče v Tuchořicích, pořádají několik společenských a sportovních akcí, kterých se klienti zúčastňují.