Jiří David je český malíř, intermediální umělec a pedagog. Jeho mediálně nejznámějším počinem je neonové srdce nad Pražským hradem, které tam vzniklo v závěru posledního funkčního období prezidenta Václava Havla. Před pár dny David vytvořil umělecké dílo v Hříškově na Lounsku, v jedné z ulic obce zdobí zděný plot tamní galerie.

„S Jirkou Davidem se známe delší dobu, teď má u nás v galerii výstavu. Napadlo mě, že by se na plot u ní hodilo nějaké umělecké dílo. Oslovil jsem ho, je to koncepční umělec. Vybírali jsme ze čtyř jeho návrhů, každý byl trochu tematicky jiný. Z výsledného díla jsem nadšený. Myslím, že se do prostoru hodí,“ sdělil majitel galerie v Hříškově Ladislav Paur.

Černobílé dílo s různými odstíny šedi je na zdi dlouhé zhruba dvacet metrů, kruhové plastické prvky jsou vytvořené z polystyrenu. Dílo nese název Magnetar. „Vyobrazuje vesmír, lidskou duši. Ale každý v tom může vidět něco jiného. S různou denní dobou a odlišným světlem nabízí různorodé pohledy,“ popsal Paur.

A jak vidí dílo sám autor? „Jde o obrazné vyjádření sil, jež se k sobě vážou, ale i vzájemně odpuzují, nebo explodují. Jde o energii rotace ve svých protikladech. Je to tedy pohled do struktur, kde vzdálenost jejich pohybu není určena časem. Ambivalentnost vsazených kruhových objektů však může zároveň odkazovat i k lidskému karyotypu, tedy k souboru všech chromozomů v buněčném jádře, kdy je možné chápat lidské tělo jako asambláž genetického materiálu,“ popsal David.

Vedení Hříškova nové umělecké dílo, které je prvním ve veřejném prostoru, oceňuje. „Mně se líbí, určitě to obohatilo obec,“ sdělila starostka Jana Kalašová. „Myslím, že by do budoucna byla dobrá větší spolupráce s panem Paurem a jeho galerií. Není moc jiných věcí, kvůli kterým by k nám do Hříškova lidé jezdili,“ řekla. Dalšímu uměleckému dílu ve veřejném prostoru by se nebránila, v současnosti pro něj ale nevidí vhodné místo.

Galerii XXL otevřel Ladislav Paur v roce 2004 v Lounech, po deseti letech ji přestěhoval do nedalekého Hříškova. Galerie byla svého času největší privátní galerií v České republice. Milovníkům umění nabízí bohatou škálu děl od renomovaných českých umělců, jako je například Michael Rittstein, Tomáš Císařovský, Zdeněk Daněk, Roman Franta, Jiří Petrbok, Milan Salák, Jaroslav Valečka, zmíněný Jiří David, a mnoha dalších. Galerii v Hříškově si je možné prohlédnout po telefonické domluvě.