Nájemné, odvoz odpadu a dopravní pokuty mají tradičně nejvyšší zastoupení mezi pohledávkami, které město Podbořany vymáhá po svých dlužnících.

I přesto, že vedení radnice přistupuje k dlužníkům nekompromisně, pohledávky rostou. Už dosáhly téměř šesti milionů korun.

Pohledávky města v Podbořanech se k poslednímu srpnu vyšplhaly na částku 5,89 milionů korun. Od března tak úředníci zaznamenali nárůst o 177 tisíc. „I když se snažíme vymáhat dlužné částky tvrdě a nekompromisně, pohledávky přesto rostou. Největší podíl na tomto růstu má nájemné, lidé si totiž neuvědomují, že penále roste ohromně rychle. Když dluží na samotném nájemném několik tisíc, penále se může vyšplhat až na statisíce,“ upozorňuje Radek Reindl, podbořanský starosta.

Tamní radnice přistupuje k výpovědi z bytu okamžitě, když nájemník neplatí tři měsíce a ani nijak nereaguje na výzvy či snahy o pomoc a domluvu. „Pokud nájemník s výpovědí nesouhlasí, předáváme záležitost ihned k soudu a exekutorům,“ přiblížil Reindl.

3,2 milionu dluhu na nájemném

I přesto dluží lidé v Podbořanech na nájemném a penále 3,2 milionu korun, o 615 tisíc korun více než po prvních třech měsících roku 2008. „Připravujeme návrh, který by lidi, kteří by splatili celé dlužné nájemné, osvobodil od povinnosti platit penále. Bylo by to za určitých přesně stanovených podmínek, ale chtěli bychom takto pomoc lidem v tíživé situaci, kteří se snaží,“ řekl starosta.

Druhou nejvyšší částku, přes milion, vymáhá odbor dopravy. Třetí v pořadí je odvoz odpadu, kde i když od března dlužníci zaplatili přes pět set tisíc, dosahují pohledávky 495 tisíc korun. „Nejposlušnější“ jsou pak v Podbořanech dlužníci – chovatelé psů. Dluhy klesly z osmdesáti na třicet tisíc korun, více než šedesát procent dlužníků své pohledávky zaplatilo.