Záchranáři, hasiči, psovodi, dětské organizace, sportovní kluby, fotokluby nebo organizace pracující v sociální sféře. To je jen malý výčet pestrého programu, který na nultý ročník Dnů neziskového sektoru v Žatci připravilo tamní muzeum.

Dny neziskového sektoru se v Žatci budou konat od 6. do 11. října.

Muzeum si dalo za cíl prezentovat nejrůznější nezisková sdružení a organizace. „Pro lidi v Žatci a okolí to bude nová věc. Něco takového je tu poprvé. Chceme, aby se nejrůznější neziskovky mohly ukázat na jednom místě, aby se o nich vědělo, aby se v tomto sektoru něco dělo,“ sdělil Jiří Kopica, ředitel Regionálního muzea K. A. Polánka, které ve spolupráci s radnicí akci pořádá.

Celý program se bude odehrávat v Křížově vile. „Každý den jsme program koncipovali k určitému oboru. Věříme, že návštěvníky zaujmeme a že dny neziskového sektoru se stanou tradiční akcí v Žatci. Příští rok by mělo být už i více neziskových organizací,“ pokračoval Kopica.

Pondělí 6. října tak bude zasvěceno slavnostnímu zahájení a vernisáži výstavy tří žateckých fotoklubů. V úterý budou v dopoledním programu pro školy i v odpoledním pro širokou veřejnost prezentována sdružení, která se pohybují v sociálních službách. „Děti si například vyzkouší chůzi se slepeckou holí. Budou odkázány jen na ni,“ předesílá ředitel muzea.

Diskuze o fotografování

Středa bude kulturní. „Dopoledne se budeme zabývat zdravou výživou, odpolední program, který začíná vždy v patnáct hodin, bude zaměřen na diskuzi o fotografování, představí se pěvecké sbory a představení sehraje také spolek Jitřenka,“ prozradil J. Kopica. Čtvrtek bude ve znamení sportu, pátek je dětský. Kromě ukázek činnosti Junáka, ZUŠ Žatec a DDM Žatec představí pořadatelé také jednu novinku. „Jedná se o strom dětských přání. Děti napíší svá přání vztahující se k městu a vedení Žatce, buď pan starosta nebo místostarosta jim pak budou odpovídat, zda se jim splní nebo proč není možné ho splnit. Chceme děti zapojit do veřejného života,“ je zvědav na úspěch neobvyklého projektu jeho duchovní otec.

Celý program uzavře akční sobota. V zahradě vily uvidí návštěvníci ukázky činnosti záchranářů a hasičů.