V Žatci do lavic usedne zhruba polovina žáků, zbytek se bude dál učit na dálku z domova. „K výuce v naší škole máme přihlášeno 187 žáků. Nepřijde přibližně dvě stě žáků a dále se budou učit distanční formou. Poměr žáků přihlášených do školy a zůstávajících doma je v každém ročníku různý. V prvních třídách jsme počítali s větší účastí, ale realita je jiná. Místo tří skupin budou pouze dvě. Nejvíce žáků je přihlášeno v pátém ročníku,“ sdělil ředitel ZŠ Komenského alej v Žatci Zdeněk Srp. „Pokud to bude trochu možné, budou žáci ve svých třídách se svojí kmenovou učitelkou a odpoledne do 15 hodin bude k dispozici stadion Mládí a přilehlé prostranství školy,“ dodal ředitel.

Také v ZŠ Jižní zaznamenali největší zájem o návrat do školy u žáků pátého ročníku. Přijde jich 42. Naopak nejméně bude v lavicích druháků a prvňáků, a to 19, respektive 22. „V rámci celého prvního stupně naší školy nastoupí 139 žáků, doma zůstane 151 žáků,“ vypočetl ředitel ZŠ Jižní Martin Hnízdil. Většina dětí ve škole bude mít svou učitelku, první a druhé třídy budou promíchané.

K dobrovolné výuce nastoupí v pondělí 25. května v ZŠ Žatec Petra Bezruče 131 žáků prvního stupně z celkového počtu 234 žáků, tedy více než polovina. „Nastoupí 27 žáků z pátých tříd, 39 ze čtvrtých, 24 ze třetích, 23 z druhých a 18 žáků z prvních tříd. Výuku budeme organizovat ve třídách maximálně po 15 žácích a většina bude mít svoji paní učitelku. Bohužel 21 žáků muselo být z bezpečnostně – hygienických důvodů přiděleno k jiné skupině než k jejich třídní učitelce,“ přiblížila ředitelka školy Zděnka Pejšová.

Rozdíly v jednotlivých třídách, co se týká pondělního příchodu žáků do školy, zaznamenala ZŠ Žatec, nám. 28. října. Například do 2.A přijde 12 dětí z 22, do 2.B nepřijde ze 16 žáků nikdo. „Celkem by mělo přijít 61 ze 161 žáků prvního stupně naší školy,“ vyplynulo z údajů poskytnutých ředitelkou Janou Hassmanovou.

Školy musí před návratem žáků zajistit zvýšené hygienické požadavky. „Pořídili jsme nové zásobníky na dezinfekci, které jsme instalovali na všechna WC. V každé třídě je tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce,“ vysvětlil ředitel ZŠ Komenského alej Zdeněk Srp. ⋌…strana 2

Pokračování ze strany 1

Už tento týden navštěvují základní školy deváťáci. Drtivá většina z nich se připravuje na přijímací zkoušky na střední školy, zájem žáků devátých ročníků o návrat do lavic byl celkem velký. „U nás přišli hlavně žáci, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy. Ze 68 jich přišlo 40,“ sdělil ředitel ZŠ Komenského alej Zdeněk Srp. Na ZŠ Jižní nastoupilo 24 deváťáků ze 37.

Řada rodičů návrat svých dětí do školy dlouho zvažovala. Poměrně jasno mají ti, kteří mají problémy s hlídáním. „S manželkou chodíme už zase normálně do práce. Jinou možnost než dát naše dítě zpátky do školy ani nemáme. Chodí do druhé třídy a aby bylo samo celé hodiny doma, se nám zdá ještě brzo,“ přiblížil například Žatečan Ondřej Novotný.

Důvody, proč se zhruba polovina žateckých dětí do škol v pondělí 25. května nevrátí, jsou různé. Pro některé rodiče je finančně výhodné ponechat školáka doma a pobírat od státu ošetřovné. Zvláště ti, kteří mají v širší rodině nějaké zdravotní problémy, zase nechtějí podstupovat zbytečné riziko. „Moc nevěřím, že se podaří ve školách zvýšená hygienická opatření dodržovat. Děti jsou děti. Aby měly hodiny nasazené roušky, aby se nesdružovaly… Zajistit to, se mi nezdá moc reálné,“ přemítala například Lenka Červená.