První suma ve výši 220 tisíc korun je určena na zpevnění plochy před hřbitovem a opravu chodníku, druhá ve výši 45 tisíc je na nákup malotraktoru.

V obou případech obec počítá s finanční spoluúčastí, konečné ceny vzejdou z poptávkových řízení.