Loni bylo v Žatci zapsaných 253 prvňáčků. Z jednotlivých škol byl u zápisu největší zájem o ZŠ Komenského alej, kam přišlo 90 dětí.