Obec Liběšice neprodá bývalý vojenský areál ve spádových Dobříčanech. Zastupitelé rozhodli, že si ho obec dál ponechá ve svém majetku a pronajme ho na další roky současnému nájemci. Tím je společnost Profi montage. Obec s ní uzavře novou smlouvu na dobu určitou na pět let. Firma, která se zabývá montáží regálových systémů do obchodů, bude platit nájemné 40 tisíc korun měsíčně.

Připomeňte si: Obec nabízí k prodeji bývalý vojenský areál v Dobříčanech

Obec zvažovala, že areál prodá. V tomto duchu také zveřejnila záměr. „Přišly nám dvě nabídky. Jedna z nich byla od současného nájemce, druhá od Obchodní společnosti Most. Obě firmy nabízely odkup i nájem areálu. Zastupitelé se rozhodli, že obecní majetek prodávat nebudeme a dál ho pronajmeme současnému nájemci," sdělil Petr Valenta, starosta Liběšic. „Jedním z hlavních důvodů našeho rozhodnutí je, že chceme mít vliv, co se v areálu děje. A se současným nájemcem žádné problémy jsme neměly. Navíc sám na vlastní náklady areál udržuje, což je pro nás také důležité," dodal.

Areál v Dobříčanech využívali vojáci jako sklady až do druhé poloviny devadesátých let 20. století, v roce 2004 jej stát bezúplatně převedl na obec.