V příštím roce by měla začít rekonstrukce mostu Veslařů za přibližně 45 milionů korun. Práce potrvají do roku 2023. „Účelem rekonstrukce je zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti, případně jeho uzavření, a náprava jeho velmi špatného technického stavu,“ vysvětlil Martin Volf, mluvčí Ústeckého kraje, který je vlastníkem obou mostů. Připravuje se projektová dokumentace, s jejímž dokončením se počítá letos.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVe velmi špatném stavu je i navazující inundační most přes záplavové území řeky. „Zdivo je poškozeno silným zatékáním, zejména pod oběma parapetními zdmi, kde se zdivo kleneb, podpěr a lokálně i čelních zdí rozpadá. Účelem rekonstrukce je i v tomto případě zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti, případně jeho uzavření, a náprava špatného technického stavu,“ popsal Martin Volf.

Při poslední prohlídce byl stav mostu klasifikován na sedmibodové škále ve stupni šest, tedy velmi špatný. Rekonstrukce historického mostu za 75 milionů korun, který je chráněn jako technická památka a spojuje Louny a Dobroměřice, by měla probíhat v letech 2023 a 2024. „Zpracovává se projektová dokumentace, proběhla jednání se zástupci Národního památkového úřadu a jejich připomínky se zapracovávají,“ vysvětlil Volf.

Oba mosty podle současných termínů čekají rekonstrukce v jiné době. „Jedná se o dvě samostatné investiční akce v různé fázi přípravy. Současný časový nesoulad vychází z rozpracovanosti obou projektových dokumentací, ale je možné, že v čase realizace ještě dojde k nějakému posunu,“ sdělil mluvčí kraje.

Dopravní opatření, která práce na mostech doprovodí, se podle jeho slov řeší. Není tak zatím rozhodnuté, zda dojde k úplným uzavírkám silnice mezi Louny a Dobroměřicemi, nebo k zachování provozu v jednom pruhu.

Do stejných termínů spadá také investice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež plánuje v Dobroměřicích výstavbu kruhového objezdu na hlavním tahu mezi Louny a Mostem. Důvodem proměny křižovatky se silnicí do Lenešic jsou závěry bezpečnostní inspekce, která označila toto místo za rizikové. Nedávno se dopravní značky začátku a konce obce posunuly až na tuto křižovatku a pro auta na ní platí maximální padesátka. Je ale mnoho řidičů, kteří to porušují.

„O řešení této komplikované křižovatky usilujeme dlouhodobě. Podařilo se zajistit, abychom nebyli obcí, která před křižovatkou končí a za ní zase začíná. Teď je na stole projekt na kruhák, tak už aby byl hotový,“ přeje si starostka Dobroměřic Ivana Sihlovcová.

Dočká se zřejmě za dva roky. ŘSD plánuje, že příští rok uzavře smlouvu s firmou, která kruhový objezd za předpokládaných osm milionů korun postaví. „S ohledem na dobu trvání stavebního řízení a výběru dodavatele, které nejsme schopni zcela ovlivnit, není vyloučeno, že stavební práce budou zahájeny až v roce 2023, aby mohla výstavba proběhnout v jedné stavební sezoně a nedošlo tak k omezení dopravy přes zimu, čímž by se stavba zbytečně prodražila a prodloužila,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.