Dobrovolní záchranáři ze Žatce, sdružení do Občanského sdružení Záchranáři Žatec, mají za sebou pestrou škálu činností v loňském roce. Hodnotili je na své valné hromadě, která se konala v minulých dnech.

„V roce 2013 jsme v rámci zdravotnických asistencí a výjezdů na žádost záchranné služby ošetřili celkem 435 osob, z nichž 54 bylo předáno posádkám záchranné služby nebo přímo do zdravotnického zařízení. Pro porovnání jsme v roce 2012 předávali k dalšímu ošetření pouze 18 pacientů," uvedl ředitel sdružení Slavomil Jurnečka.

Záchranáři pomáhali lidem při povodních

„Mezi ošetřeními byly i závažné stavy, dále pomoc při dopravní nehodě nebo transport ženy s poraněnou dolní končetinou z terénu pomocí nově pořízené páteřní desky. Zcela mimořádnou zdravotnickou asistencí byla několikadenní nepřetržitá zdravotnická služba během červnových povodní. Žatečtí záchranáři zajišťovali službu první pomoci z improvizované základny v Malém Březně na Ústecku pro okolní obce, protože záchranná služba měla do těchto míst příliš dlouhé dojezdové časy. Zde bylo ošetřeno 11 osob, některé z nich zdravotníci předávali do péče záchranné služby," uvedl S. Jurnečka.

Zdravotnické asistence žatečtí dobrovolní záchranáři zajišťovali tradičně při požárním sportu, dále během hokejových utkání v Chomutově, seriálu závodů Truck Trialu, motokrosu ve Vysokých Třebušicích, žatecké Dočesné, nebo Rock for Church(ill) ve Vroutku. Ze vzdálenějších míst lze jmenovat Carwars v Panenském Týnci nebo Mighty Sounds v Táboře. Závody čtyřkolek HandyCup zdravotníky také zavedly na různá místa Čech.

V roce 2013 během různých kurzů a školení první pomoci pro zaměstnance, veřejnost, hasiče, žáky a studenty záchranáři proškolili více než 800 osob, mezi nimiž byli i neslyšící zdravotníci zotavovacích akcí z jazykového centra Ulita v Praze a studenti Přírodovědecké fakulty UK. Se základy první pomoci bylo alespoň částečně seznámeno dalších 550 osob na táborech nebo v rámci ukázek ošetření a různých projektových dnů na školách.

Na kroužku první pomoci na Obchodní akademii v Žatci se pravidelně školil záchranářský dorost, který pomáhá i v rámci dobrovolnické služby Levandule dětem a seniorům smysluplně trávit čas hospitalizace v žatecké nemocnici.

Členové sdružení absolvovali několik zdravotnických výcviků pod vedením profesionálních záchranářů. Proběhlo také cvičení se složkami IZS v Žatci, při němž bylo evakuováno místní divadlo. „Děkujeme městu Žatec za podporu naší činnosti," řekl Slavomil Jurnečka.

Zdenka Uďanová