"Přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek, minimální věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů. Účastníci budou mít zajištěné pracovní pomůcky a nářadí. Účast na workcampu není spojena s odměnou,“ informovali pořadatelé sobotního úklidu.