František Tvarůžka ze Žatce úspěšně dokončil tříletý učební obor kuchař číšník na Střední odborné škole a středním odborném učilišti SČMSD v Žatci. Během studia měl dobré známky, žádné prohřešky v chování, zúčastnil se řady soutěží i mimoškolních aktivit, několik týdnů byl na stáži v Německu. Také díky tomu splnil podmínky hospodářské komory a ve středu 26. června na radnici v Žatci převzal Dobrý list komory.

Jedná se o prestižní dokument hospodářské komory vypovídající o schopnostech vybraných studentů a učňů daného oboru. Včera jej na žatecké radnici převzala desítka studentů a učňů ze zmíněné žatecké školy a podbořanského učiliště.

„Letos se listy předávají pošesté, za tu dobu jsme takto odměnili osmdesát studentů," sdělil František Jochman, předseda Okresní hospodářské komory Louny. „Listy předáváme, protože nám na kvalitních učních a studentech záleží. Takové vyžadují firmy," dodal s tím, že hospodářská komora nabízí pomoc držitelům listu při získávání zaměstnání. „Dobrý list komory je prestižní ocenění, které vypovídá o řemeslných kvalitách, znalostech a užitečnosti jeho držitele," doplnil Rudolf Jung, předseda Okresní hospodářské komory v Mostě, kde tradice předávání listů před jedenácti lety vznikla.

„Trh potřebuje kvalifikované, pracovité a disciplinované pracovníky. Volných míst je méně než dřív a ze strany zaměstnavatelů jsou kladeny stále větší nároky," připomněl Vratislav Pražák, ředitel lounského úřadu práce.