Letošní červen. To je další termín, kdy by měla být hotová úprava piazzetty u Vrchlického divadla v Lounech. Dva předešlé termíny, loňské září a listopad, se dodržet nepodařilo.

Město a zhotovitel se před pár dny dohodli na výpovědi smlouvy, o finální nátěr černobílé geometrické kompozice se postará jiná firma. „Zhotovitel navrhl městu ukončení smlouvy dohodou z důvodu, že jejich subdodavatel, který měl zajistit finální grafický nátěr, s nimi odmítl na zakázce dále spolupracovat,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Město se na realizaci nátěru dohodlo přímo s původním subdodavatelem. „Podle nabídky bude realizace o 136 tisíc korun levnější oproti ceně v nabídce původního zhotovitele. Finální nátěr černobílé mozaiky by měla firma Coming Plus provádět od 4. června, předpokládaná doba realizace je přibližně 14 dní,“ přiblížila Blanka Sunkovská.

Na ploše u divadla se objeví kompozice lounského rodáka a umělce Zdeňka Sýkory. Stavební práce začaly loni v červnu. Původní povrch musel pryč, vybetonoval se nový. Nyní chybí jen nátěr kompozice.

Návrh architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové na úpravu prostoru před Vrchlického divadlem v LounechZdroj: AP Atelier Praha

Návrh architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové na úpravu prostoru před Vrchlického divadlem v Lounech.  Zdroj: AP Atelier Praha

Práce nabíraly už od loňského léta skluz. Původně mělo být hotovo v září. Během prázdnin se však kvůli vysokým teplotám nemohla vylévat podkladová deska pod nátěr, beton by praskal. Listopadový termín dokončení zase vzal za své kvůli vysoké vlhkosti betonu zmíněné desky.

Provizorní zakrytí s vytápěním, které u divadla vyrostlo a mělo vytvořit vhodné podmínky pro nanesení nátěru na betonovou desku, nepomohlo. Vlhkost byla stále vysoká. Práce na finální vrstvě se odložily na letošek.

Součástí úprav náměstíčka byla i úprava vstupu do sklepních prostor divadla, kde se nachází Galerie města Loun. Ani v tomto případě se nepodařilo termín dokončení dodržet. Město za to zhotoviteli vyměřilo smluvní pokutu 876 tisíc korun. „Za nedokončení finálního nátěru nebudeme vzhledem k uzavřené dohodě o ukončení smlouvy o dílo uplatňovat žádné další sankce,“ dodala vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Město původnímu zhotoviteli za úpravu piazzetty zaplatí po odečtení pokuty necelých pět milionů korun, další milion pošle firmě, která se postará o finální nátěr.

Na úpravu piazzetty dostalo město příspěvek od společnosti ČEZ ve výši 525 tisíc korun, dále 1,674 milionu korun od Spolku Sýkora 2020 a použilo na ni i 150 tisíc korun, za které prodalo dvě betonové koule, jež se nacházely od roku 2002 před divadlem. Koupila je společnost Ekostavby a přemístila je na Zelené náměstí, kde realizuje několik projektů.

Spolek Sýkora 2020 vyhlásil na úpravu piazzetty sbírku v září 2017. Nedávno ji uzavřel. Celý výtěžek, zmíněných více než 1,6 milionu korun, předal městu. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby úprava piazzetty byla už hotová,“ sdělila předsedkyně Spolku Sýkora 2020 Jolana Planičková.

Piazzetta bude mít podobu černobílé geometrické kompozice, kterou v roce 1962 na protipožární oponu lounského divadla navrhl malíř Zdeněk Sýkora. Unikátní dílo se ale nedochovalo, zmizelo během rekonstrukce divadla v letech 2001 až 2003.

Zdeněk Sýkora se narodil i zemřel v Lounech. Tento malíř a výtvarník je označován za průkopníka použití počítačů v umění. Je také autorem realizací v architektuře. Jeho díla jsou zastoupena v řadě zahraničních galerií moderního umění.