Dolánecký potok nad Nepomyšlí na Podbořansku už teče jinudy. Vodní tok byl ve druhé polovině 20. století, kdy se odvodňovala okolní pole, napřímen a sveden do koryta z tvárnic. Nedávno došlo na opětovné přeložení jeho trasy. Nově vede přirozenou údolnicí a svým průběhem se přibližuje původní přirozené trase potoka.

„Nové koryto potoka se skládá z 53 protisměrných oblouků a mezilehlých přímých tratí. Na trase jsou průtočné tůně, brod a skluz. Revitalizací se řešila náprava minulých úprav, které koryto toku napřímily," sdělil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Díky vybudování oblouků se délka koryta u Nepomyšle zvýšila z 1080 na 1197 metrů.

Podmínky pro živočichy

Projekt stál přes čtyři miliony korun a přispěla na něj Evropská unie. Revitalizace si klade za cíl několik zlepšení - potok má vytvořit pestřejší podmínky pro živočichy, zlepšit stav krajiny a také zpomalit povodňovou vlnu v korytě zadržením vody. „Další úseky Doláneckého potoka nejsou zasaženy necitlivými úpravami minulé doby, takže podobné revitalizace jinde nechystáme," sdělil J. Svejkovský.

Dolánecký potok pramení na okraji vojenského prostoru v Doupovských horách u Podbořanského Rohozce a teče přes Nepomyšl, Buškovice, Hlubany, Podbořany, Dolánky, ke Kněžicím, kde se vlévá do Lesky, potoka, který se mezi Sedčicemi a Čejkovicemi vlévá do Liboce. Liboc se zase u Libočan vlévá do Ohře.

Právě od Doláneckého potoka se očekává ohrožení Podbořan a okolních obcí v případě povodně. Revitalizace potoka má umožnit rozliv vody do okolní nivy, čímž dojde k útlumu rychlosti a energie povodňové vlivy.