Loni devět, letos zatím dva případy domácího násilí museli řešit policisté v okrese Louny.

Ve většině případů byl agresor vykázán ze společné domácnosti. Vykázat násilníka ze společné domácnosti mohou policisté od ledna loňského roku. Nemusí se přitom jednat pouze o násilí fyzické, ale i psychické.

„V loňském roce evidovali policisté celkem devět případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Celkem sedm osob vylo vykázáno a jedné osobě zakázali policisté vstup do domácnosti. Nenacházela se totiž v době přítomnosti policistů v bytě,“ informovala Deník Jaromíra Střelcová, tisková mluvčí Policie ČR v Lounech.

Od letošního ledna do března museli policisté řešit zatím dva případy. „Vykázána byla jedna osoba, dvěma byl zakázán vstup,“ uvedla tisková mluvčí s tím, že v některých případech může být vykázáno nebo zakázán vstup hned několika osobám najednou.

Může to trvat roky

Domácí násilí může trvat i roky, než se týraná osoba rozhodne jednat. Zářným příkladem je případ z letošního ledna z Očihova na Podbořansku. „Pětatřicetiletý muž několik let slovně a fyzicky napadal ve společném bytě svoji manželku. Fyzické napadání se postupně stupňovalo a opakovalo častěji. Muž poškozenou fackoval, mlátil pěstmi do obličeje a těla, tahal jí také za vlasy,“ popisuje hrůzný případ Jaromíra Střelcová.

Žena z obavy z dalšího útoku napadání nehlásila na policii, ani nevyhledala lékařské ošetření. „K poslednímu napadení došlo koncem ledna, kdy poškozená již vše konečně oznámila policistům. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu týrání a případ řešili jako domácí násilí,“ pokračovala policejní mluvčí.

„Policisté vydali rozhodnutí o zákazu vstupu agresora do společně obývaného domu. Vyrozuměli intervenční centrum v Ústí nad Labem a orgán sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Podbořanech. Policejní komisař muže obvinil a vyšetřuje ho na svobodě,“ dodala Jaromíra Střelcová.

Podle odborníků tvoří většinu obětí domácího násilí ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní či bývalí partneři. Oběťmi jsou ovšem i muži, ti se ale podle odborníků stydí přiznat, že je žena týrá, proto raději trpí. Dochází ale také k násilí na dětech, či starších osobách. Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech sociálních vrstev.

Kam v případě nouze zavolat

Policie ČR 158
Městská policie 156
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 475 511 811
Centrum krizové intervence Ústí n. L. 475 603 390
Městský úřad Louny, Jana Ondráková 415 621 201
Bílý kruh bezpečí Praha 251 511 313
Pomoc bližním Louny, Vilma Svobodová 605 214 704
Občanské sdružení návraty Louny 415 653 667
Manželská a předmanželská poradna Louny 415 655 132

Nejčastější oběť? Vdaná žena nad třicet let

ČR - Domácí násilí si podle výzkumů udržuje v Česku stabilní úroveň, a to 16 procent v populaci starší 15 let. Od ledna loňského roku ale dostala policie silný nástroj na pomoc obětem – institut vykázání násilníka z domu.

Například agresivní opilý manžel, který bije a ponižuje svou ženu, může být díky tomuto opatření vykázán na 10 dní z domácnosti. Pokud ohrožení trvá déle, může být násilník vykázán z domu opakovaně, a to až na dobu jednoho roku. O tom už ale musí rozhodnout soud.

Na pomoc obětem fungují ve všech krajích takzvaná intervenční centra, která nabízejí psychosociální a právní pomoc. Kdo je nejčastější obětí? „Nejvíce se ve statistikách vyskytuje kategorie 30 až 40 let a z hlediska pohlaví je to jednoznačně žena a z hlediska vztahu je to stav manželský,“ říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, jenž se zabývá pomocí obětem násilí.

Kromě toho se množí například případy, kdy agresory jsou dospělé děti, jež útočí na své rodiče. „V některých případech to znamená, že jsou vykázáni třeba dva sourozenci, kteří žijí společně s rodiči a ubližují jim,“ upřesňuje Petra Vitoušová.

Jen za uplynulý rok 2007 zakázala vstup do společné domácnosti Policie České republiky násilníkům v 862 případech. V padesáti osmi případech přitom šlo o opakované vykázání ve stejných domácnostech. Odborníci poukazují také na fakt, že velká část obětí nemá odvahu týrání nahlásit, což je chybou.

Štěpán Plaček