Starostou jste v Domoušicích už od roku 1990. Za ty tři desítky let máte za sebou řadu investic, jaké byly ty největší?
Před lety jsme stavěli novou čistírnu odpadních vod a v části obce pokládali kanalizaci. Teď rozjíždíme další velkou investici, a to výstavbu nového zázemí pro naše dobrovolné hasiče. Vyjde na 13,7 milionu korun, hotová by měla být v příštím roce. Nová hasičárna vyroste na místě bývalé sušárny chmele, stodoly a chlévů, které jsme zdemolovali. Dostali jsme na to tři dotace, z obecního rozpočtu zaplatíme dvacet procent nákladů.

Zdroj: DeníkStaré zázemí hasičů už nevyhovovalo?
Nevyhovovalo. Zároveň s tím jsme vyřešili, co s opuštěnými a chátrajícími budovami v centru obce. Naši hasiči dostanou nové zázemí, kde budou sociálky, čistá a špinavá šatna, v patře zasedací místnost. U hasičárny vzniknou garáže na auta, postaví se i nádrž na dešťovou vodu, ze které se budou plnit cisterny hasičů.

Na tak malou obec je to docela velká investice. Zbyly vám peníze ještě na další?
V současné době máme rozjeté další tři. A to téměř kompletní rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu za dva miliony korun, opravu požární nádrže za více než čtyři miliony, další investicí je nákup traktoru s příslušenstvím pro náš sběrný dvůr.

Nádrž slouží i ke koupání?
Ano, je to přírodní koupaliště. Vytrhaly se tam panely, nově se vydláždí dno a stěny. Nové je také stavidlo, výtokové a přítokové potrubí. Nádrž napustíme vodou z potoka, doplňovat ji plánujeme z prameniště bývalého vodovodu.

Zdroj: DeníkJeště něco máte letos v plánu?
Letos chceme ještě realizovat projekt protipovodňové ochrany. Ten spočívá v instalaci rozhlasu a hladinového čidla na potoce Hasina. Systém se napojí na srážková čidla v okolí, tedy u Ročova a Kounova. Měl by varovat lidi před hrozbou povodní.

Máte s velkou vodou problémy?
Stalo se, že Hasina vyplavila domy ve spádových Solopyskách. Na Domoušice se zase přivalila velká voda z okolních strání. Dotaci na tento projekt máme dva roky schválenou, letos ho chceme realizovat.

Takže hodně investujete.
Zmíním ještě, že děláme také nové veřejné osvětlení v části Solopysk. Během prázdnin chceme ještě opravit sociální zařízení Základní a mateřské školy v Domoušicích. Investice, které letos máme v plánu, jsou dohromady za 23 a půl milionu korun.

A co chystáte do budoucna?
Máme podané další žádostí o dotace. Třeba na chodník mezi vlakovým nádražím a centrem obce nebo na rekonstrukci přízemí bývalé školy, kde je nyní kino. A také na stavební úpravy místních komunikací a revitalizaci zeleně na hřbitově. Máme také požádáno o dotaci na bývalou hospodu v Solopyskách. Tu bychom chtěli zbourat a místo ní udělat klidové místo a rozšířit náves.

Není to škoda bourat hospodu?
Dům je hodně vlhký, má problém se spodní vodou. Hladina rybníka na návsi je výš, než je podlaha v objektu. Oprava budovy se zvažovala, místo toho se ale vedle postavila nová hospoda s hřištěm.

Příjmy obce jsou ročně deset milionů korun. Kde na ty investice berete?
Bez dotací bychom se do toho pustit nemohli. Máme navíc investiční úvěr 15 milionů. Ten využíváme na to, že u akcí musíme velkou část peněz zaplatit nejprve ze svého, pak teprve dostaneme dotaci. Úvěr postupně splácíme. Počítám, že na konci roku bychom měli mít nesplacené dva miliony.

Jste starostou od roku 1990. Můžete srovnávat. Jak se systém kolem dotací za ty roky vyvíjí?
Ten systém je obecně čím dál tím složitější. Ale záleží, jak která dotace. Krajské jsou jednodušší, ale zase menší, ministerstva pro místní rozvoj složitější a nejsložitější jsou ty od ministerstva životního prostředí.