Děti z Dětského domova v Žatci chodí do školy a věnují se i spoustě mimoškolních aktivit. O prázdninách se některé z nich podívají k moři. Jiné zamíří na dětské tábory. Možnosti výletů budou záležet na sponzorských darech.

Do Tunisu díky Z. Paroubkové

Děti z domova se stejně jako všichni školáci na prázdniny těší. „Na prázdniny se moc těším. Ráda bych jela na koně, na kterých ráda jezdím,“ prozradila malá Martina. Díky sponzorům a projektům pojedou některé děti k moři. Nedávno navštívila žatecký dětský domov Zuzana Paroubková, která dětem přivezla kromě jiného poukazy na dovolenou v Tunisku a v Peci pod Sněžkou.

„Tři děti pojedou také k moři do Turecka. Týden strávíme ve Zlonicích a část prázdnin také děti stráví ve skautském táboře,“ řekla Jaroslava Kohoutová, ředitelka domova. Podle ředitelky domova by děti chtěly strávit prázdniny u koní. „Pokud se nám podaří získat dostatek finančních prostředků, přání jim chceme splnit,“ dodala J. Kohoutová.

Děti jezdí na různé kulturní a sportovní akce po celý rok. Mezi jejich tradiční výlety patří zájezdy do divadel, ozdravné pobyty, nadační koncerty, poznávací výlety. „Akce by domov nemohl podniknout bez sponzorů. Například domov získal finanční prostředky z fondu T–Mobile a další,“ informovala Jaroslava Kohoutová.

Benefiční koncert

Děti společně s vychovatelkami uspořádaly i svůj benefiční koncert. Ten se konal v polovině dubna. Pozváni byli mimo jiné i sponzoři, kteří domovu pomáhají. „Velmi se vydařil. Děti secvičily několik nových scének a diváci mohli vidět i ty z loňského roku. Velký podíl na organizaci večera měla naše vychovatelka Věra Uhlíková,“ řekla J. Kohoutová.

Děti se věnují mnoha mimoškolním zájmům. Chodí na fotbal, házenou, tenis, některé do základních uměleckých škol v Žatci i v Lounech, učí se vařit, navštěvují kroužek počítačů, tance. „Velmi nám pomáhá Miluše Plecitá, která vede naše děti k házené a tenisu. V bytech, ve kterých děti žijí, mají k dispozici internet, s kterým pracují,“ přiblížila ředitelka domova.

Dětský domov se zapojuje také do projektů. Nyní tam běží projekt Korálky dětem, v jehož rámci děti navlékají korálky, které pak prodávají. „Peníze z výtěžku půjdou na dětský domov,“ dodala J. Kohoutová. Projekt vzešel z iniciativy občanského sdružení Múzy dětem, herečky Míši Maurerové a společnosti Jablonex Group.