Domov pro seniory U Pramene Louny byl ve středu 7. října otevřen pro veřejnost v rámci probíhajícího celostátně vyhlášeného Týdne sociálních služeb.

Ředitelka zařízení seznámila zájemce nejen s chodem domova, ale i s problémy, se kterými se potýkají poskytovatelé sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pro letošní rok totiž výrazně snížilo dotace.

Chybějí tak prostředky na modernizaci a zlepšování péče.

Seniorské domovy tak šetří všude, kde se dá. „V současné době nám chybí 1,65 milionu korun. Stát sice slibuje, že nějaké peníze ještě pošle, obávám se ale, že to nebude stačit,“ uvedla ředitelka domova Jana Černá s tím, že péče o klienty zůstane zachována. „Nemůžeme ale nakoupit nové vybavení, nemalé peníze stojí vzdělávání personálu přímé obslužné péče, které jsme povinni zajistit. Od června jedeme na "tichý chod" a příští rok na tom nebudeme o moc lépe,“ obává se Jana Černá.

Zvednout úhrady od klientů nelze. „Není možné zvýšit úhrady našich uživatelů, kteří je platí. Ze zákona jim musíme nechat patnáct procent jejich příjmu,“ dodala J. Černá. Domov pro seniory v Lounech je příspěvkovou organizací města Loun. Má 156 míst a poskytuje tři registrované služby, a to pobytovou službu, denní centrum a azylový dům. Od 1. ledna by mělo být otevřeno oddělení se zvláštním režimem pro klienty s demencí, kteří potřebují zvláštní péčí. Zařízení má 75 zaměstnanců.

Umístění do domova seniorů přitom nemusí pro daného člověka znamenat konec jeho koníčků. „Snažíme se obyvatele zapojovat do různých aktivit. Senioři se scházejí ve výtvarném kroužku a dílnách ručních prací, je tu pěvecký kroužek, velmi oblíbená je čtvrteční kavárna, kde se obyvatelé scházejí a pochutnávají si na kávě a zákuscích, nejoblíbenější je nanukový dort, pravidelně promítáme filmy, k dispozici je rehabilitační sestra,“ uvedla ředitelka domova s tím, že každý si může vybrat aktivitu, do níž se chce zapojit.

Senioři jsou s péčí spokojeni

Velmi důležitou roli hraje komunikace personálu s klienty. „Každý klient má vypracovaný individuální plán, který přesně vymezuje, jakou chce mít péči. Vždy upřednostňujeme zájmy našich klientů,“ dodala J. Černá.

Obyvatelé si pochvalují hodné sestřičky. „Je mi tu moc dobře, všichni jsou na nás moc hodní, sestřičky jsou obětavé, moc dobře nám tu vaří. Jezdíme na výlety, máme spousty zájmů,“ prozradila Libuše Šebková, obyvatelka domova.