Město Louny chystá rekonstrukci vnitřních prostor budov Domova pro seniory U Pramene. Jde o jednu z finančně největších investic, kterou radnice v nejbližších letech plánuje. Práce by měly začít letos. „Odhad celkových nákladů je podle rozpočtu projektanta ve výši zhruba 44 milionů korun bez DPH," sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která práce provede. Ty jsou rozdělené do čtyř etap, probíhat by měly od letošního června do léta roku 2019. „V letošním roce je uvažováno s realizací první etapy. Ta zahrnuje rekonstrukci kuchyňského provozu a výtahů," sdělila Blanka Sunkovská.

Připomeňte si: Desítky milionů mají zlepšit život v domově pro seniory

Další etapy by se pak měly týkat rekonstrukcí ubytovacích jednotek včetně vybavení a společných prostor. Součástí jsou stavební práce, které mají zvýšit komfort pro obyvatele domova. Upravit se má bezbariérový přístup do budov, v plánu je výstavba nové odpočinkové terasy. Pořizovat se bude nové vybavení.

Domov zůstane v provozu

S ohledem na zachování částečného provozu domova pro seniory budou práce probíhat po zmíněných etapách.

Město usilovalo o získání dotace od ministerstva práce a sociálních věcí, úspěšné ale dosud nebylo. Je tak pravděpodobné, že minimálně úvodní etapu, náklady na ni se odhadují na osm a půl milionu korun bez daně, zaplatí ze svého.

V Lounech do budov domova pro seniory investovali nemalé částky už v minulých letech. Domov se dočkal zateplení fasády a půdy, výměny oken a dveří. Investice za 17 milionů korun skončila v září 2014. Objekt také přešel na plynovou kotelnu. Díky těmto opatřením se podařilo zásadně snížit energetickou náročnost.