Desítky nových rodinných domů, které měly vyrůst na západním okraji Postoloprt, zatím nebudou. Společnost EGAP – 91 z Loun chce v Postoloprtech postavit velké záchytné parkoviště pro kamiony. Vyrůst by mělo v průmyslové zóně Šafranice po levé straně při výjezdu ve směru na Chomutov.

A tento záměr se nelíbí developerské firmě, která chtěla na okraji města zasíťovat pozemek a stavět na něm rodinné domy. Obává se, že hluk z parkoviště a zvýšená intenzita osvětlení způsobí, že parcely a domy budou neprodejné.

V minulých letech došlo k výstavbě rodinných domů v ulici 28. října při výjezdu na Rvenice. Město tam zasíťovalo parcely a pak je prodávalo zájemcům. V lokalitě se na pozemcích města plánovala další výstavba. „Developerská firma, která chtěla pozemek od města koupit a zasíťovat jej pro výstavbu rodinných domů, ale od záměru ustoupila. Obávala se blízkého parkoviště pro kamiony,“ sdělil Miroslav Hylák, starosta Postoloprt. „Budeme řešit, co s pozemkem dál. Zda jej město případně zasíťuje pro stavební parcely samo, nebo zda jej nabídneme dalším developerům,“ dodal.

Na okraji Postoloprt má vyrůst parkoviště s kapacitou padesát kamionů, počítá se s jeho osvětlením a sledováním kamerami. Jeho součástí bude i benzínová čerpací stanice, na které se má prodávat benzin a nafta. V areálu mají vyrůst také prostory pro hygienické zařízení včetně WC a sprchy a stravování řidičů kamionů.

Město už firmě prodalo pozemky o rozloze zhruba dva a půl hektaru. V minulých dnech Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že stavba parkoviště nemá významný vliv na životní prostředí a nebude proto posuzována podle příslušného zákona.

Město Postoloprty, které se k záměru vyjadřovalo, vzneslo obavy, které se týkají právě zvýšené hlučnosti.

Kraj určil řadu podmínek

Krajský úřad na připomínky města Postoloprty reagoval stanovením řady podmínek, které hlučnost a osvětlení z nového odstavného parkoviště mají řešit.

„V projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení bude předložen návrh osvětlení parkoviště, který technicky zaručí minimální rozptyl světla mimo osvětlované objekty a parkovací plochu. Jednotlivé světelné zdroje a světlo rozptylující se z nich mimo území čerpací stanice a parkoviště musí být směrovány nebo odcloněny tak, aby nebyly zejména v nočních hodinách faktorem snižujícím kvalitu pohody obyvatel, bydlících v přímém dohledu k realizovanému záměru,“ uvedla v rozhodnutí krajského úřadu Taťána Krydlová, vedoucí jeho odboru životního prostředí.

Společnost EGAP – 91, která chce parkoviště stavět, má také rozšířit hlukovou studii o posouzení úrovně hlukové zátěže i v referenčních bodech plánované bytové zástavby v přilehlém okolí parkoviště. Určení referenčních bodů má konzultovat s Městským úřadem Postoloprty. „Vyplyne–li z výpočtu úrovně hluku riziko překračování povolených limitů pro denní nebo noční dobu, navrhne současně v projektové dokumentaci i vhodná protihluková opatření,“ uvádí se v rozhodnutí.

Ve zkušebním provozu po dostavbě parkoviště má být podle krajského úřadu také proměřena reálná hluková zátěž v okolí a to zejména v nočních a časných ranních hodinách. „Bude–li tato zátěž shledána za obtěžující, přistoupí majitel parkoviště k realizaci protihlukových opatření, případně jejich rozšíření. Realizace protihlukových opatření bude podmínkou vydání kolaudačního souhlasu,“ rozhodl úřad.