Sankce se bude pohybovat od stokorun do 2500 korun. Pokud řidič částku uhradí ve stanoveném termínu, přestupek se nezapíše do evidence a nepřičtou se mu trestné body.

„První dny měření ukazují, že řidičů, kteří překračují rychlost, je poměrně dost. To dokládá, že jsme neudělali krok vedle. Je potřeba dopravu na vytipovaných místech opravdu zklidnit,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

V současné době jsou v Lounech dvě místa pro měření – v Husově ulici u pošty a v ulici 28. října v blízkosti ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. V lokalitách jsou na sloupech viditelné kamery, že se tam měří rychlost, ale řidiče žádné značky neupozorňují. Radar koupilo město jeden, měří se vždy pouze v jedné lokalitě. Ve které, je neveřejná informace. Radar se střídá. 

„Je předpoklad, že se více zaměříme na úsek, kde bude docházet k častějšímu i vyššímu překročení rychlosti,“ sdělila vedoucí odboru dopravy lounské radnice Blanka Sunkovská.

Systém je nastavený tak, že zaznamenané překročení nejvyšší dovolené rychlosti je z měřicího zařízení odesíláno městské policii, která provede potřebné úkony, například pomocí registrů „spojí“ vyfotografované auto s jeho majitelem. Následně věc oznámí odboru dopravy. „Nejedná se tedy o nějaký on-line přenos na městský úřad. Tak to ani ze zákona nejde. Po obdržení informací od městské policie náš úředník na přestupcích vyhotoví a odešle výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla na základě takzvané objektivní odpovědnosti,“ vysvětlila Sunkovská.

Podle ředitele městské policie Radka Baláše nepřinese novinka vyšší byrokratickou zátěž pro strážníky, kvůli které by třeba chyběli v ulicích. „Agendu spojenou s měřením rychlosti budu zpracovávat já a můj zástupce. Uvidíme, jak to bude časově náročné. Na práci samotných strážníků ale nebude mít žádný vliv,“ popsal Baláš.

Město vytipovalo i další místa

Město vyšel nákup kamer, radaru a dalšího potřebného vybavení na 1,67 milionu korun. „Ne všechna preventivní opatření v Lounech fungují, proto jsme přistoupili k této formě represe. Máme vytipovaná i další místa, kde je rychlost aut problém. Zaměřit se chceme hlavně na ta, kde jsou třeba přechody pro chodce,“ poznamenal lounský starosta Pavel Janda. Mezi ně patří ulice Vladimirská pod sídlištěm U Spravedlnosti nebo Slovenského národního povstání u Luny. Radar se tam ale zatím přemisťovat nebude, čeká se na zkušenosti z míst, kde se začalo měřit.

A jaké finanční postihy řidičům za překročení rychlosti v Lounech hrozí? O její výši rozhodne úředník radnice. Záležet bude na tom, o kolik řidič rychlost překročí. Sankce by se měla pohybovat od stokorun do 2500 korun. Pokud řidič částku uhradí ve stanoveném termínu, přestupek se nezapíše do evidence a nepřičtou se mu trestné body.

V případě, že nezaplatí a věc půjde do správního řízení, pak je postih vyšší a přidělují se i body. V něm jsou stanovené sankce 1500 až 2500 korun v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h a 2 trestné body; v případě překročení rychlosti o 20 km/h a víc hrozí postih 2500 až 5000 korun a tři trestné body. Pokud řidič překročí rychlost o 40 km/h, čeká ho pokuta 5000 až 10 000 korun a současně zákaz řízení na dobu 6 až 12 měsíců a pět trestných bodů k tomu.

Město Louny se stalo prvním v okrese, kde stacionární radar zavedli. Kromě Policie ČR měří rychlost aut také obecní strážníci v Cítolibech, s ručním radarem zajíždějí i do nedalekých Lenešic.