Tento týden se policisté lounského okresu opět zaměřili na dodržování pravidel na silnicích. V úterý a ve čtvrtek zkontrolovali dohromady 170 řidičů. Polovina se dopustila přestupku. Hlavně překročili rychlost.

„V úterý zkontrolovali 78 řidičů, přičemž zjistili 53 přestupků v dopravě. Celkem 49 řidičů zaplatilo v blokovém řízení částku 29 500 Kč s tím, že čtyři přestupky policisté oznámili správnímu orgánu příslušného městského úřadu," sdělila Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí. Nejvíce řidičů (42) policisté pokutovali opět za překročení předepsané rychlosti. Tito hříšníci zaplatili na pokutách celkem 20 600 Kč. „Tři přestupky policisté postoupili do správního řízení. Dalších šest řidičů nemělo vozidlo v pořádku po technické stránce," dodala mluvčí.

Další dopravní akce proběhla v okrese ve čtvrtek. „Policisté při ní zkontrolovali 92 řidičů, z nichž se 34 dopustili nějakého přestupku. Všichni přestupci zaplatili pokutu blokově, z kapes hříšníků putovalo do státní kasy 20 200 korun," sdělila mluvčí.

Opět bylo nejvíce pokut uděleno za nedodržení předepsané rychlosti. Šestadvacet neukázněných řidičů zaplatilo na pokutách 16 100 korun. „Další tři přestupci zaplatili za nepoužití bezpečnostních pásů 700 Kč. Nevyhovující technický stav vozidla mělo pět řidičů," dodala J. Střelcová.

Podobné dopravní akce, které probíhají v rámci preventivních opatření a mají za cíl snížit přetrvávající nekázeň řidičů a počet dopravních nehod, budou probíhat i v následujících dnech.